ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร “เปลี่ยนบัญชี-เปลี่ยนสิทธิ” รับเงิน 600 บาท

เงินอุดหนุนบุตร

เช็กขั้นตอน-เงื่อนไข เปลี่ยนบัญชีรับโอนเงินโครงการเงินอุดหนุนบุตร 600 บาทต่อเดือน หากอยากเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ปกครองต้องทำอย่างไร

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เปิดให้ผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ได้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 600 บาทต่อเดือน โดยผู้ปกครองจะต้องมีบัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงิน

แต่หากผู้ปกครองเกิดอยากเปลี่ยนบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้ปกครองที่จะได้รับเงินอุดหนุน เนื่องด้วยเหตุผลความจำเป็นบางอย่างจะต้องทำอย่างไร

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปความแตกต่างของขั้นตอนในการเปลี่ยนบัญชี และเปลี่ยนแปลงสิทธิเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตร รวมถึงเงื่อนไขเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบก่อนดำเนินการ ดังนี้เปลี่ยนบัญชีรับเงินอุดหนุนบุตร

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 • ส่วนภูมิภาค : เทศบาล อบต. หรือ พมจ.จังหวัดที่ลงทะเบียน
 • กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขต หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • เมืองพัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา

2. ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนบัญชีธนาคารรับเงินอุดหนุนของตนเองกับเจ้าหน้าที่

3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเปลี่ยนบัญชีธนาคาร มีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนของตนเอง
 • สมุดบัญชีเงินฝากของตนเอง

เงื่อนไขเปลี่ยนบัญชีรับเงินอุดหนุนบุตร

1. ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิม แจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารของตนเอง (ไม่สามารถเปลี่ยนบัญชีเป็นบุคคลอื่น)

2. สาเหตุที่เปลี่ยนบัญชีธนาคารได้ เช่น บัญชีปิด บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหว บัญชีเล่มเดิมมีปัญหา หรือ อื่น ๆ

เปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 • ส่วนภูมิภาค : เทศบาล อบต. หรือ พมจ.จังหวัดที่ลงทะเบียน
 • กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขต หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 • เมืองพัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา

2. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนของตนเองกับเจ้าหน้าที่

3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเปลี่ยนบัญชีธนาคาร มีดังนี้

 • แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดร.06, ดร.01 และ ดร.02
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • สมุดบัญชีเงินฝาก (กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.)
 • สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะเจ้าหน้าที่ 1)
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคน ในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
 • สำเนาเอกสาร บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร

1. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

2. สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงสิทธิได้ เช่น ผู้มีสิทธิรายเดิมไม่ได้เลี้ยงดูเด็ก ผู้มีสิทธิรายเดิมเสียชีวิต เป็นต้น


เงินอุดหนุนบุตร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ