ราชกิจจาฯประกาศแล้ว ใช้เอกสารตรวจ RT-PCR จ่ายเงินประกัน “เจอ-จ่าย-จบ” ได้

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียน ให้บริษัทประกัน ทั้งประกันชีวิตและวินาศภัย ใช้เอกสารการตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR จากห้องแล็บที่กรมวิทยาศาสตร์รับรองแทนใบรับรองจากแพทย์ จ่ายผลประโยชน์ประกันโควิด-19 แบบ (เจอ-จ่าย-จบ) ให้ผู้เอาประกัน มีผลทันที

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษ ได้เผยแพร่ประกาศ คำสั่งนายทะเบียน ที่ 45/2564 เรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/ 2564 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ลงนามโดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะนายทะเบียน

สาระสำคัญของคำสั่งดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีความรุนแรง ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดจำนวนมาก ส่งผลให้การพบแพทย์เพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการขอใบรับรองแพทย์ในสถานพยาบาลของผู้ติดเชื้อโควิดเป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดโรคมากยิ่งขึ้น

               

ดังนั้นเพื่อความเป็นธรรม บรรเทาความเดือดร้อนและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ตลอดจนให้บริษัทประกันปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันในการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองเป็นจำนวนที่กำหนดไว้(แบบเจอ-จ่าย-จบ)

นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้บริษัทประกันภัย เรื่องการใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ซึ่งบริษัทออกให้กับผู้เอาประกันภัยทั้งก่อนและหลังคำสั่งนี้ ให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจโควิดโดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ จ่ายผลประโยชน์ประกันโควิด-19 แบบ (เจอ-จ่าย-จบ)ให้ผู้เอาประกันได้จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

คำสั่งนายทะเบียนที่ 46/ 2564