ยอดเปิดบัญชีคริปโทฯ พุ่ง 4.26 แสนบัญชี รายย่อยเทรดสูงสุด 6.9 หมื่นล้าน

ก.ล.ต. เผยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าทั่วโลกอยู่ที่ 2.63 ล้านล้านดอลลาร์ ซื้อขายต่อวันลดลงเหลือ 98.54 พันล้านดอลลาร์ ผลตอบแทน ‘บิตคอยน์’ ยังคงสูงขึ้น +113.82% ‘อีเธอร์เรียม’ +472.75%  ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่  9.7 หมื่นล้านบาท ยอดเปิดบัญชีเพิ่มขึ้น 4.26 แสนบัญชี  มูลค่าซื้อขายส่วนใหญ่ยังมาจากรายย่อยในประเทศอยู่ที่ 6.9 หมื่นล้านบาท  โดยการซื้อขายสูงสุดอยู่ในช่วง 22.00 น. และ 23.00 น.

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มีมูลค่าตามมาร์เก็ตแคป (Market cap.) ประมาณ 2.63 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 2.46  ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่า 45.48% มาจากบิตคอยน์ (Bitcoin) และมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันอยู่ที่ 98.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 104.30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา: coinmarketcap 25 ต.ค.64)

ทั้งนี้ พบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ทองคำและน้ำมัน โดยมูลค่าอีเธอร์เรียม (Ethereum) ในสัปดาห์นี้ยังให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในแอสเสทคลาส +472.75%  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +411.56%  ตามด้วย XRP อยู่ที่ +357.59 %  เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +353.69% สำหรับบิตคอยน์ (Bitcoin) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลตอบแทนพุ่งขึ้นไปอยู่ที่  +113.82% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +109.80%

ขณะที่ผลตอบแทนน้ำมัน (Oil) อยู่ที่ +72.63% ส่วนทองคำ(Gold) อยู่ที่ -4.79% โดยราคาสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยังมีความเสี่ยงและความผันผวนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นไทย (SET INDEX) ที่ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ +12.75% (ที่มา : Bloomberg 25 ต.ค.64)

ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายเริ่มยังคงสูงขึ้นตามแนวโน้มราคาของตลาดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) โดยพบว่าเหรียญสกุล บิตคอยน์ (Bitcoin) และ อีเธอร์เรียม (Ethereum) ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าเหรียญสกุลอื่น ๆ ดังนั้น จึงเริ่มมีการกระจายของมูลค่าการซื้อขายของเหรียญต่างๆ มากขึ้น

สำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่  9.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 7.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่จำนวนบัญชีซื้อขายของบุคคลธรรมดาในประเทศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับทิศทางของราคาตลาด โดยพบว่าหลังจากช่วงที่มีบัญชีการซื้อขายสูงสุดในเดือน พ.ค. จำนวนบัญชีมีการปรับตัวลดลง และเริ่มกลับมาเห็นจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นในเดือน ส.ค.ตามภาวะของตลาด

โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามียอดเปิดบัญชี 4.26 แสนบัญชี เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 3.70 แสนบัญชี ขณะที่มูลค่าซื้อขายส่วนใหญ่ยังคงมาจากการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ โดยมีมูลค่าซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 6.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 5.0 หมื่นล้านบาท

ส่วนนิติบุคคลต่างชาติยังคงเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีสูงที่สุด มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 252.38 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 186.76 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ในเดือน ก.ย. บุคคลธรรมดาในประเทศกลับมามียอดซื้อสุทธินับตั้งแต่เดือน มิ.ย. ในขณะที่ผู้ซื้อขายประเภทอื่นมียอดขายสุทธิ อย่างไรก็ดี ในเดือน ต.ค.บุคคลธรรมดาในประเทศมียอดขายสุทธิ ในขณะที่นิติบุคคลต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิเพิ่มขึ้น


โดยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการซื้อขายสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา  22.00 และ 23.00 น. (ข้อมูล ณ 25 ต.ค.64)