ตัวแทนนายหน้า “เอเชียประกันภัย” 500 คน แห่ยื่นหนังสือ กปว.ขอคืนเงินประกัน

“ตัวแทน-นายหน้า-ผู้มีส่วนได้เสีย” ในทรัพย์สินเงินประกัน บริษัทเอเชียประกันภัย กว่า 500 คน รวมตัวยื่นหนังสือต่อกองทุนประกันวินาศภัย ขอคืนเงินวางประกันเพื่อทำงาน มูลค่า 55 ล้านบาท

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 แหล่งข่าววงในธุรกิจประกันภัยรายงานข่าวว่า วันนี้เวลาประมาณ 13.00 น. คณะตัวแทน นายหน้า บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินเงินประกันกว่า 500 คน คิดเป็นมูลค่ากว่า 55 ล้านบาท เตรียมเข้าร่วมเจตนายื่นหนังสือกับทางกองทุนประกันวินาศภัย(กปว.) ที่ตึกอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 ตามกระบวนการขั้นตอนเรียกร้องทรัพย์สินบุคคลที่นำมาวางประกันเพื่อทำงาน ด้วยความสุจริตในการประกอบสัมมาชีพ มาร่วมมือร่วมใจปกป้องสิทธิประโยชน์เพื่อทวงความถูกต้องและเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรม โดยทุกคนได้เตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆ และกรอกแบบฟอร์มคำทวงหนี้นำติดตัวหรือถ่ายสำเนาเก็บไว้มาด้วยเพื่อดำเนินการ