สินมั่นคงฯ แจ้งลูกค้าประกันโควิด บริษัทจะไม่ต่ออายุกรมธรรม์ทุกกรณี

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัยแจ้งลูกค้าประกันภัยโควิด-19 บริษัทจะไม่ต่ออายุกรมธรรม์ทุกกรณี ระบุการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยไม่ได้แจ้งขอความยินยอมในการทำประกันภัยกับบริษัทและยังไม่ได้รับความยินยอมให้ทำประกันภัยกับบริษัท ไม่ถือเป็นเหตุในการอ้างสิทธิเพื่อแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท สินมั่นคง ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โพสต์เฟซบุ๊ก “สินมั่นคงประกันภัย” ว่า

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ปิดการขาย หรือหยุดการขายประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เพื่อแจ้งเตือนและยืนยันอีกครั้งว่า การปิดการขาย หรือหยุดการขายประกันภัยดังกล่าว ได้รวมถึงการไม่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID -19) ทุกประเภมผลิตภัณฑ์

จึงขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะไม่พิจารณารับประกันภัยและหรือไม่ยินยอมการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยในทุกกรณี

ทั้งนี้การโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท โดยไม่ได้แจ้งขอความยินยอมในการทำประกันภัยกับบริษัท และยังไม่ได้รับความยินยอมให้ทำประกันภัยกับบริษัทไม่ถือเป็นเหตุในการอ้างสิทธิเพื่อแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี