“บิตคอยน์” ยอดเทรด 216.78 แสนล้าน สูงสุดในคริปโตฯ สัปดาห์ที่ผ่านมา

ก.ล.ต. เผยตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลสัปดาห์ที่ผ่านมามูลค่าทั่วโลกอยู่ที่ 2.15 ล้านล้านดอลลาร์ มูลค่าซื้อขายต่อวันอยู่ที่ 89.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนที่ 84.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทน “อีเธอร์เรียม” เพิ่มขึ้น +436.21% ส่วน “บิตคอยน์” +60.64% และมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดในสินทรัพย์ดิจิทัล 216.78 แสนล้านบาท ยอดเปิดบัญชีสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.22 แสนบัญชี โดยรายย่อยในประเทศยังมียอดซื้อสุทธิ โดยการซื้อขายสูงสุดอยู่ในช่วง 22.00 น.และ 23.00 น. 

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล พบว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก มีมูลค่าตามมาร์เก็ตแคป (Market cap) อยู่ที่ 2.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 2.14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่า 40.67% มาจากบิตคอยน์ (Bitcoin) และมีมูลค่าการซื้อขายต่อวันอยู่ที่ 89.61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 84.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา : coinmarketcap 20 ธ.ค. 64)

ทั้งนี้ยังคงพบว่าสินทรัพย์ดิจิทัลให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ ทองคำและน้ำมัน โดยมูลค่าอีเธอร์เรียม (Ethereum) ในสัปดาห์นี้ยังให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในแอสเซตคลาส +436.21% เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +416.61% ตามด้วย XRP อยู่ที่ +263.30% เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ +206.01% สำหรับบิตคอยน์ (Bitcoin) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ +60.64% จากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ +60.01%

ขณะที่ผลตอบแทนน้ำมัน (Oil) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ +40.62% ส่วนทองคำ (Gold) อยู่ที่ -5.67% โดยราคาสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยังมีความเสี่ยงและความผันผวนที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับราคาหุ้นไทย (SET INDEX) โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ +11.48% (ที่มา : Bloomberg 20 ธ.ค.64)

อย่างไรก็ตามพบว่ามูลค่าซื้อขายสะสมแยกประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลพบว่าค่อนข้างกระจายตัว โดยบิตคอยน์ (Bitcoin) มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดในประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 216.78 แสนล้านบาท ตามมาด้วยโดชคอยน์ (Dogecoin) มีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ 169 แสนล้านบาท ส่วนอีเธอร์เรียม (Ethereum) และ XRP มีมูลค่าซื้อขายอยู่ที่ 164.9 แสนล้านบาท และ 84.29 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ (ณ 20 ธ.ค. 64)

มูลค่าการซื้อขายเริ่มกลับมาสูงขึ้นตามแนวโน้มราคาตลาดคริปโทเคอเรนซี ซึ่งพบว่าบิตคอยน์ (Bitcoin) และอีเธอร์เรียม (Ethereum) ปรับตัวขึ้นมาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเหรียญสกุลอื่นๆ โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีมูลค่าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดอยู่ที่ 10.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 7.0 หมื่นล้านบาท รวมเหรียญทุกประเภท

ทั้งนี้จำนวนบัญชีซื้อขายของบุคคลธรรมดาในประเทศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับทิศทางของราคาตลาด โดยจำนวนบัญชีที่มีการซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.22 แสนบัญชี เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 4.51 แสนบัญชี

โดยมูลค่าซื้อขายส่วนใหญ่ยังคงมาจากการซื้อขายของบุคคลธรรมดาในประเทศ โดยมีมูลค่าซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 7.3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 5.0 หมื่นล้านบาท ส่วนนิติบุคคลต่างชาติยังคงเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อบัญชีสูงที่สุด มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 336.25 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 298.74 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ในเดือนธ.ค. บุคคลธรรมดาในประเทศยังมียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 2,400 ล้านบาท ขณะที่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาต่างประเทศมียอดขายสุทธิ 1,700 ล้านบาท

โดยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการซื้อขายสูงสุดอยู่ในช่วงเวลา 22.00 น. และ 23.00 น. (ข้อมูล ณ 20 ธ.ค. 64)