XPG จับมือ กันตนา ลุยธุรกิจภาพยนตร์-โมบายแอปฯบันเทิง

เอ็กซ์สปริง จับมือ กันตนา ตั้งบริษัทร่วมทุน ประกอบธุรกิจภาพยนตร์-พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นสื่อบันเทิง-โฆษณา-ประชาสัมพันธ์-ส่งเสริมการขาย ทุนจดทะเบียน 675,850 บาท

วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท คิง อฟ เกมมอร์ คลับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามกรอบงบประมาณและนโยบายการลงทุนที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นผู้พิจารณานุมัติและตัดสินใจ

โดยชื่อบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท ดิ อัพ แรงค์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ และพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสื่อบันเทิงในรูปแบบต่างๆ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 675,850 บาท สัดส่วนการถือหุ้น XPG สัดส่วน 61.5381% และบริษัท คิง ออฟ เกมเมอร์ คลับ จำกัด สัดส่วน 38.4612% และนางสาวลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส สัดส่วน 0.0007%

ทั้งนี้เงินลงทุนครั้งนี้ใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีรายชื่อกรรมการคือ 1.นายกัลป์ กัลย์จาฤก 2.นางสาวกันตนา กัลย์จาฤก ทั้งนี้บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญาร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุน หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป