ผลสลากออมสินพิเศษ งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 (อัพเดต)

ผลสลากออมสิน-GSB-งวด 2 พ.ค.65
อัพเดตรางวัลล่าสุด วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.40 น.

ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

อันดับที่ 1 งวดที่ 212 ง 4375603

สลากออมสิน 2 ปี งวด 2 พ.ค.2565
ที่มา : ธนาคารออมสิน

ตรวจผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 

อันดับที่ 1 งวดที่ 9 F 4514062 งวดที่ 10 ผ 7564228 งวดที่ 10 ว 3282426

ผลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
ที่มา : ธนาคารออมสิน