สินมั่นคงติดโผ ตลท. แขวน SP เหตุส่งงบการเงินล่าช้า

สินมั่นคงประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย ติดโผ ตลาดหลักทรัพย์ฯขึ้นเครื่องหมาย SP เหตุส่งงบการเงินล่าช้ากว่ากำหนด ด้าน “เรืองเดช” ผู้บริหาร SMK ระบุว่า เคลมโควิด มี.ค.-เม.ย.ทะลักสูงกว่าคาดการณ์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นของบริษัทจดทะเบียนกรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 ประกอบด้วย

1.บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) (GL)
2.บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (MAX)
3.บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จํากัด (มหาชน) (POLAR)
4.บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) (SMK)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ด้านนายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า

ตามที่บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ภายใน 45 วันนับแต่วันสิ้นสุดไตรมาสนั้น บริษัทขอเรียนว่า เนื่องจากจำนวนเคลมสินไหมทดแทนโควิด (COVID-19) ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2565 มีปริมาณมากและสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทมีความครบถ้วนถูกต้อง

Advertisment

ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องจัดส่งงบการเงินล่าช้ากว่ากำหนด ดังนั้น บริษัทจึงขอเลื่อนการนำส่งงบการเงินสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ออกไป โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็วที่สุด หากมีความคืบหน้าประการใดเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป