กองทุนหุ้นจีนผลตอบแทนต้นปีติดลบสูงสุดมากกว่า 20%

หุ้นจีน
PHOTO : investors.com

มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย เปิดผลตอบแทนกองทุนหุ้นจีน (China Equity) 10 อันดับย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี – ย้อนหลัง 3 ปี  โดยตั้งแต่ต้นปีพบว่ากองทุนยังติดลบสูงถึง 20% 

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย เปิดเผยผลตอบแทน  10  อันดับกองทุนหุ้นจีน (China Equity)  ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีและย้อนหลัง 3 ปี  ดังนี้

1.กองทุนกองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ หรือ  ASP-EVOCHANA  จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) แอสเซท พลัส  ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีติดลบสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 อยู่ที่ -27.93% ขณะที่ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 2.13%

               

2.กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้ หรือ K-CCTV จากบลจ.กสิกรไทย  ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่  -26.30%  และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 2.05%

3..กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า หรือ GC  จากบลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย) ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่  -26.13%  และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่  0.07%

4.กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน หรือ B-CHINE-EQ  จากบลจ.บัวหลวง ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่  -23.31%  และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่  10.41%

5.กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ หรือ SCBCHA  จากบลจ.ไทยพาณิชย์  ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่  -20.34%  และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่  0.47%

6.กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KFCHINARMF         จากบลจ.กรุงศรี  ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่  -20.29%  และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่  4.29%

7.กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล หริอ KF-HCHINAD จากบลจ.ไทยพาณิชย์  ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่  -20.20%  และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่  4.72%

8.กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ดรากอน โกรท เอฟไอเอฟ หรือ KWI DRAGON  จากบลจ.คิง ไว (เอเชีย)  ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่  -19.00%  และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่  0.57%

9.กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index หรือ TMBCHEQ  จากบลจ.ทหารไทย   ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่  -17.58% และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่  5.58%

10.กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า หรือ UOBSGC  จากบลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย)  ให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ -15.10% และผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่  12.38%

ที่มา : Morningstar Direct, ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565