ธอส.พร้อมตรึงดอกเบี้ยถึง ต.ค.นี้ หาก กนง.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย

ธอส.

ธอส. คาด กนง.ขึ้นดอกเบี้ย 2-3 ครั้ง พร้อมหั่นกำไรตรึงดอกเบี้ยช่วยลูกค้าถึง ต.ค. 65 หากปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นช่วงเดือน ส.ค. ชี้บอร์ดเคาะให้แบงก์ขึ้นดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ประเมินว่าคณะกรรมนโยบายการเงิน (กนง.) ที่มีกำหนดการประชุมอีก 3 ครั้งปีนี้ จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 2-3 ครั้ง โดยขึ้นละ 0.25% รวมเป็นไม่เกิน 0.50% อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ธอส. บอร์ดธนาคารเพิ่งมีมีมติเห็นชอบให้มีการดูแลลูกค้า โดยปรับขึ้นดอกเบี้ยในอัตราต่ำกว่าตลาด เช่น หากตลาดขึ้น 0.25% ธอส.จะปรับขึ้นเพียง 0.15% เป็นต้น

ฉัตรชัย ศิริไล
ฉัตรชัย ศิริไล

ทั้งนี้ หากที่ประชุม กนง. ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายช่วงเดือน ส.ค. 65 ธอส.จะปรับขึ้นในเดือน ต.ค. และหาก กนง.มีการปรับขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี ธอส.ก็จะไปปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2566 เนื่องจาก ธอส.มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สามารถนำกำไรส่วนเกินเข้ามาช่วยเหลือลูกค้าตามนโยบายของรัฐบาลได้

“ในช่วงที่ ธอส.ยังไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ต้นทุนเงินฝากได้มีการปรับขึ้นไปแล้ว ทำให้กระทบต่อต้นทุนของธนาคารในช่วงแรกประมาณ 1,000 ล้านบาท และในช่วงที่ 2 ประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ก็จะทำให้กำไรส่วนเกินที่คาดว่าจะเกิน 15% ของเป้าหมายที่ 1.3 หมื่นล้านบาท ลดลงเหลือเพียงกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้เท่านั้น”

ส่วนความกังวลถึงผลกระทบในการผ่อนชำระนั้น เชื่อว่าในช่วงแรกลูกค้า ธอส.จะยังไม่ได้รับผลกระทบ หากเงินงวดที่ผ่อนยังเพียงพอต่อการตัดเงินต้นกับดอกเบี้ยได้ แต่ยอมรับว่าอาจกระทบในเรื่องของระยะเวลาการผ่อนชำระ เช่น จากเดิมผ่อน 18 ปี เป็น 20 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับขึ้นติดกันหลาย ๆ ครั้ง ก็จะกระทบต่อเงินงวดในการผ่อนชำระให้ปรับเพิ่มขึ้นบ้าง แต่จะไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ขณะที่ตัวเลขหนี้เสีย หรือ NPL ล่าสุดอยู่ที่ 4% คาดว่าภายในปีนี้จะเพิ่มขึ้นอีก 5,000 ล้านบาท หรือ 0.2% ซึ่ง ธอส.ได้มีการสำรองหนี้เสียไว้แล้วทั้ง 100% ทำให้ไม่กระทบต่อฐานะการเงิน