คลังจัดแผนเงินกู้ปีงบ’66 “กองทุนน้ำมัน-ประกัน” ร่วมหารือ

เยียวยาน้ำมัน เงินกองทุนน้ำมัน

คลังเตรียมทำกรอบบริหารหนี้สาธารณะปีงบ’66 ชี้กองทุนประกันวินาศภัย-กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมหารือก่อหนี้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.ได้เตรียมทำกรอบการบริหารจัดการหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ 2566 โดยได้เรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะมีการก่อหนี้เข้ามาหารือว่า แต่ละแห่งจะมีการกู้เงินในปีงบประมาณดังกล่าวจำนวนเท่าใด หนึ่งในนั้น คือ กองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

อย่างไรก็ดี ทาง สบน. โดยคณะอนุกรรมการจะต้องมาพิจารณาด้วยว่า แต่ละแห่งจะสามารถกู้เงินได้ในจำนวนเท่าใด เพื่อไม่ให้เกินกรอบหนี้สาธารณะที่กำหนด

ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุนประกันวินาศภัย และกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น จะทำหน้าที่ในการกู้เงินด้วยตัวเอง แต่หนี้ที่กู้ดังกล่าวจะถูกบันทึกอยู่ในหนี้สาธารณะโดยรวมของประเทศ


“ขั้นตอนการเรียกหน่วยงานแต่ละแห่งมาหารือเรื่องแผนการกู้เงินนั้น ถือว่าเป็นกระบวนการปกติของเราในการบริหารกรอบการก่อหนี้ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าหน่วยงานแต่ละแห่งจะได้กู้เงินจำนวนเท่าใด ซึ่งกระบวนการพิจารณาจะต้องมีคณะอนุกรรมการพิจารณาอีกที”