เอสซีบี เอกซ์ เลื่อนดีลซื้อหุ้น “บิทคับ ออนไลน์” สอบทานธุรกิจยังไม่จบ

SCBX เทscbx

เอสซีบี เอกซ์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เลื่อนดีลซื้อหุ้น “บิทคับ ออนไลน์” เหตุสอบทานธุรกิจยังไม่จบ รวมถึงต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หน่วยงานกำกับ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เคยมีหนังสือแจ้งเรื่อง การเข้าลงทุนในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bikub) ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ซึ่งได้แจ้งว่าคาดการณ์ว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะสามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2565 นั้น

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นใน Bikub ดังกล่าวอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทานธุรกิจ ของ Blikub ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วน

Advertisement

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างกระบวนการสอบทานธุรกิจ และระหว่างการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการขยายเวลาการเข้าทำธุรกรรมออกไปจากกำหนดการเดิม