สรรพสามิตเก็บรายได้ 9 เดือนต่ำเป้า 5 หมื่นล้าน ลดภาษีน้ำมันต่อ สูญอีก 2 หมื่นล้าน

ราคาพลังงาน น้ำมัน ค่าไฟฟ้า

เช็กฐานะรายได้สรรพสามิต 9 เดือนแรก ต่ำเป้ากว่า 5 หมื่นล้านบาท ขณะที่ ครม.ไฟเขียวต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลอีก 2 เดือน คาดสูญรายได้อีก 2 หมื่นล้านบาท

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 รายงานจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า สถานการณ์จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตล่าสุด ในเดือนมิถุนายน 2565 จัดเก็บต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณไป 13,400 ล้านบาท หรือต่ำเป้า 27.19% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนไป 5,700 ล้านบาท หรือลดลง 13.71% เนื่องจากภาษีน้ำมันจัดเก็บต่ำกว่าประมาณการถึง 10,100 ล้านบาทในเดือนนี้ หรือต่ำเป้ากว่า 50% รวมถึงภาษีสุราที่ต่ำเป้าไปกว่า 20% หรือกว่า 1,100 ล้านบาท

ส่งผลให้ภาพรวมการจัดเก็บรายได้สรรพสามิตช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 2564-มิ.ย.  2565) มีการจัดเก็บรายได้แล้วกว่า 394,100 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณไปกว่า 53,400 ล้านบาท หรือต่ำเป้า 11.94% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนกว่า 22,000 ล้านบาท หรือลดลง 5.29%

ซึ่งหลัก ๆ ก็มีสาเหตุมาจากภาษีน้ำมันที่เก็บต่ำกว่าประมาณการไป 28,700 ล้านบาท หรือต่ำเป้า 16.98% ภาษีสุรา ต่ำกว่าประมาณการไปกว่า 2,100 ล้านบาท หรือต่ำเป้า 4.49% ภาษียาสูบ ต่ำกว่าประมาณการไปกว่า 1,300 ล้านบาท หรือต่ำเป้า 2.95% และภาษีเครื่องดื่ม ต่ำกว่าประมาณการ 450 ล้านบาท หรือต่ำเป้า 2.38%

อย่างไรก็ดี ล่าสุด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (12 ก.ค.) มีมติอนุมัติขยายเวลาลดภาษีน้ำมันสรรพสามิตดีเซล ลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 20 ก.ค. 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งประเมินว่า จะทำให้คลังสูญเสียรายได้อีกไม่เกิน 20,000 ล้านบาท