สรรพสามิตเก็บรายได้ 8 เดือนวูบ 4 หมื่นล้าน ลดภาษีน้ำมันดีเซลตัวฉุด

พลังงาน น้ำมัน

สรรพสามิตเก็บรายได้ 8 เดือน ต่ำเป้า 4 หมื่นล้านบาท เอฟเฟ็กต์ลดภาษีน้ำมันดีเซล ฉุดรายได้วูบหนัก ภาษีน้ำมันหายไปแล้วเกือบ 1.9 หมื่นล้าน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2565 รายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตล่าสุด ในเดือน พ.ค. 2565 พบว่า ภาษีน้ำมันจัดเก็บต่ำกว่าเป้าหมายไปเกือบ 7,000 ล้านบาท หรือต่ำเป้า 36% ขณะที่ภาษีอื่น ๆ ก็จัดเก็บต่ำกว่าเป้าเช่นกัน อาทิ ภาษีเบียร์ต่ำกว่าเป้าหมายไปว่า 1,500 ล้านบาท ภาษีสุราต่ำกว่าเป้าไปกว่า 1,200 ล้านบาท ภาษียาสูบต่ำกว่าเป้าไปกว่า 500 ล้านบาท ภาษีรถยนต์ต่ำกว่าเป้าไปกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 2564-พ.ค. 2565) มีการจัดเก็บรายได้ในภาพรวมได้ที่กว่า 358,000 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนกว่า 16,000 ล้านบาท หรือลดลง 4.36% และเมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารงบประมาณแล้วต่ำกว่าเป้าหมายไปกว่า 40,000 ล้านบาท หรือ 10.05% โดยส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษีน้ำมันที่ต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณเกือบ 19,000 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีการลดภาษีน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

               

นอกจากนี้ ยังมีภาษียาสูบที่จัดเก็บต่ำกว่าเอกสารงบประมาณไปกว่า 1,600 ล้านบาท ภาษีสุรา เก็บต่ำกว่าเป้าหมายไปเกือบ 1,000 ล้านบาท และภาษีเครื่องดื่ม จัดเก็บต่ำไปเกือบ 500 ล้านบาท

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะรับมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.-20 ก.ค. 2565 จากก่อนหน้านี้ ได้ลดภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 3 บาทมาแล้วเป็นเวลา 3 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 20 พ.ค.)