สวัสดิการอย่างดี! กรุงเบอร์ลินจัดเบี้ยบำนาญให้ “สุนัขตำรวจ” 3.4 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. เว็บไซต์ข่าว welt.de รายงานว่าสภาท้องถิ่นของกรุงเบอร์ลินผ่านร่างกฎหมายให้สวัสดิการเลี้ยงดูกับสุนัขที่เคยปฏิบัติหน้าที่กับตำรวจและเกษียณอายุออกไป ซึ่งก่อนหน้านี้คนที่รับเลี้ยงสุนัขดังกล่าวต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทางสภาท้องถิ่นกรุงเบอร์ลินที่มีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นพรรคร่วมประกอบด้วยพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมนี (SPD) พรรคสีเขียว (Die Gruenen)และพรรคซ้าย (Die Linke) ได้ผ่านความเห็นชอบในการให้เงินบำนาญแก่สุนัขที่เกษียณอายุจากการช่วยเหลือตำรวจในการปฏิบัติงาน โดยทางรัฐบาลท้องถิ่นจะช่วยเหลือในค่ารักษาพยาบาลสุนัข ค่าประกันและค่าอาหาร โดยก่อนหน้านี้ผู้ที่รับเลี้ยงสุนัขเกษียณราชการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

สำหรับสุนัขเหล่านี้จะมีกองทุนบำนาญช่วยเหลือโดยนับตั้งแต่ปี 2561 จะอยู่ที่ 85,000 ยูโร หรือประมาณกว่า 3,400,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าพรรคร่วมรัฐบาลวางแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 50,000 ยูโรต่อปี หรือประมาณกว่า 2 ล้านบาท

ทั้งนี้บรรดาสุนัขตำรวจที่ทำหน้าที่ดมกลิ่น ค้นหาวัตถุต้องสงสัย หรือช่วยจับผู้ต้องสงสัยจะมีอายุทำงานราวๆ 8 ปี และจะได้รับเงินสำหรับค่าอาหารราวๆ 1,400 ยูโรต่อปี และหลังจากเกษียณอายุแล้วก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น

นอกจากนี้ในรัฐอื่นๆอย่างรัฐฮัมบูร์ก ให้เงินบำนาญกับสุนัขตำรวจก่อนหน้านี้แล้วอยู่ที่เดือนละ 110 ยูโร หรือประมาณ 4,400 บาท ตามมาด้วยรัฐเทอร์ริงเงินอยู่ที่ 85 ยูโรต่อเดือน หรือประมาณกว่า 3,400 บาทต่อเดือน ขณะที่รัฐบาวาเรียอยู่ที่ 75 ยูโร หรือประมาณกว่า 3,000 บาทต่อเดือน

ส่วนของกรุงเบอร์ลินยังคงมีการพูดคุยในรัฐสภาอยู่ขณะที่และอาจจะมีเงินบำนาญสูงถึง 700 ยูโรต่อปี หรือประมาณกว่า 28,000 บาทให้กับบรรดาสุนัขตำรวจที่เกษียณไปแล้ว

 


ที่มา ข่าวสดออนไลน์