วันแม่แห่งชาติ BTS-MRT ขึ้นฟรี ทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง

วันแม่แห่งชาติ BTS-MRT ขึ้นฟรี ทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง

วันแม่แห่งชาติ 2565 ภาคเอกชนและภาครัฐต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง BTS-MRT และทางด่วน 3 เส้นทาง ต่างพร้อมใจกันเปิดให้บริการฟรี

วันแม่แห่งชาติ BTS-MRT ขึ้นฟรี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งถือเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ลูก ๆ สามารถพาแม่โดยสารรถไฟฟ้า BTS ฟรีตลอดสายทุกเส้นทาง

รวมทั้งรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT และรถไฟฟ้าสายสีทอง ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. โดยแม่และลูกจะต้องขึ้น-ลงสถานีเดียวกัน ซึ่งสามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานี และบริษัทยังได้ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม. อีกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.bts.co.th หรือที่ @btsskytrain คลิก bit.ly/2TUzZXH หรือ โทร. 0-2617-7300

วันแม่แห่งชาติ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า กทพ.ระบุว่า ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

กทพ.ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

สำหรับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฯ รวม 3 สายทาง มีดังนี้

Advertisement
  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง