วิจัยชี้ชัด ไฟเซอร์​-โมเดอร์นา ครึ่งโดส กระตุ้นภูมิซิโนแวคได้

ผลวิจัยชี้ชัด วัคซีน mRNA ครึ่งโดสสามารถกระตุ้น​ภูมิคุ้มกัน​จากวัคซีนเชื้อตายให้กลับมาอยู่ในระดับสูงได้

ผลวิจัยชี้ชัด วัคซีน mRNA ครึ่งโดส สามารถกระตุ้น​ภูมิคุ้มกัน​จากวัคซีนเชื้อตายให้กลับมาอยู่ในระดับสูงได้

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวถึงผลวิจัยการใช้วัคซีน mRNA กระตุ้นภูมิ​คุ้มกัน​ให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย ซิโนแวค

โดยระบุว่า ผลงานวิจัยของเราแสดงออกมาชัดเจน ถึงการใช้วัคซีน mRNA ไม่ว่าจะเป็น วัคซีนไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา การให้เพียงขนาดครึ่งเดียว กับเต็มโดส ในการกระตุ้นผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย sinovac มาก่อน ผลภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นไม่แตกต่างกัน อยู่ในระดับที่สูง

ผลงานได้รับการเผยแพร่ในวารสาร “VACCINE” ที่เป็นวารสารระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสูง และเป็นที่ยอมรับ รายละเอียดสามารถหาอ่านได้ เพราะวารสารได้เผยแพร่แล้ว

วัคซีนเชื้อตายจะเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ให้แล้ว เมื่อกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นใช้ไวรัสเวกเตอร์ AstraZeneca, mRNA หรือโปรตีนซับยูนิต Covovax (Novavax) กระตุ้นภูมิได้สูงมาก ไม่ได้ด้อยกว่าการให้วัคซีนชนิดเดียวกัน 3 เข็ม

และจากการติดตามของเราในกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนเต็มโดสและครึ่งโดส ไปจนถึง 4 เดือน หรือ 120 วัน การลดลงของภูมิต้านทาน ไม่ว่าจะได้รับเต็มโดส หรือครึ่งโดสไม่แตกต่างกัน

วัคซีน โมเดอร์นา เป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าการกระตุ้นใช้เพียงครึ่งเดียว หรือขนาด 50 ไมโครกรัมก็เพียงพออยู่แล้ว

 

Advertisement