ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ขึ้น เบนซิน โซฮอล์ 40 สตางค์ เว้น E85 ขึ้น 20 สตางค์

เติมน้ำมัน ราคาน้ำมัน
Image by David ROUMANET from Pixabay

PTT Station-บางจาก แจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-โซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (30 ก.ย.)

วันที่ 29 กันยายน 2565 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 30 ก.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 41.56 บาท
 • GSH95 = 34.15 บาท
 • E20 = 33.04 บาท
 • GSH91 = 33.88 บาท
 • E85 = 31.64 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 39.64 บาท
 • HSD-B7 = 34.94 บาท
 • HSD-B10 = 34.94 บาท
 • HSD-B20 = 34.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Advertisment

บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +40 สต. ยกเว้น E85 +20 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม

 • GSH95S EVO 34.15 บาท
 • GSH91S EVO 33.88 บาท
 • GSH E20S EVO 33.04 บาท
 • GSH E85S EVO 31.64 บาท
 • Hi Diesel B20S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S 34.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 34.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)