คลังเผย รายได้เกษตรกรพุ่ง 7% จับตาราคาน้ำมันกระทบค่าครองชีพประชาชน

เยียวยาเกษตรกร

คลังเผยรายได้เกษตรกร 8 เดือนแรกของปี’65 ขยายตัวไปแล้ว 7%  ด้านบริโภคปรับตัวดีขึ้น จับตาราคาน้ำมันกระทบค่าครองชีพประชาชน ด้านเงินเฟ้อเดือน ส.ค. อยู่ 7.86%

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

ภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือนสิงหาคมผ่านมานี้ รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 9.7%  ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีนี้ ทำให้ 8 เดือนแรกของปีนี้ รายได้เกษตรกรขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7.1% นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้น ยังชี้วัดจากการขยายตัวของยอดการขายรถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์ โดยเดือนสิงหาคม ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 62.7% และ 67%ตามลำดับ  

“การขยายตัวของการบริโภคส่งผลให้ยอดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนสิงหาคม สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 10.1% เช่นเดียวกันกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น โดยเดือนสิงหาคมนี้อยู่ที่ 43.7 จากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 42.4 ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคได้ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ที่ทำให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน”

ด้านการลงทุนภาคเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะยอดจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคมขยายตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 61.2% นอกจากนั้นภาษีที่จัดเก็บจากธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในเดือนสิงหาคมก็ขยายตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 29.2% สะท้อนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้น

Advertisment

ขณะที่การส่งออกในเดือนสิงหาคม มีมูลค่า 2.36 หมื่นล้านเหรียญหสรัฐ ขยายตัวสูงกว่าช่วงเดียวกัน  7.5% เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ยังขยายตัว 10.1% ส่วนตลาดหลักที่เป็นตลาดส่งออกของไทย ได้แก่ การส่งออกไปตะวันออกกลาง อาเซียน อินเดีย และสหรัฐ ที่ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 38.4 19.1 18.0 และ 16.3 ตามลำดับ

ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนสิงหาคมนี้ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม 1.17 ล้านคน ขยายตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 7,677% โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม ลาว และเกาหลีใต้ ตามลำดับ ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เที่ยวภายในประเทศมีจำนวน 16.7 ล้านคน ขยายตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 1,770%

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคมนี้ อยู่ที่ 7.86% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.15% ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ อยู่ที่ 60.75% ต่อ GDP

ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ ในเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 0.68% ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีอยู่ 11.6 ล้านคน 

Advertisment

“เสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคมนี้ อยู่ในระดับสูงที่ 215.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ”