สธ. เผยแนวทางปฎิบัติ​ตัว-รักษาผู้ติดโควิด-19

โควิด

สธ.เผยแนวทางปฎิบัติ​ตัวของผู้ติด “โควิด 19” และแนวทางการรักษา พร้อม 6 อาการที่ต้องพบแพทย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ติดเชื้อ แนะนำว่ายังจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ โดยการสวมหน้ากากอนามัยให้ประเมินตามความเสี่ยง

ส่วน​การตรวจ ATK ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกวัน ควรตรวจเมื่อมีอาการเข้าข่ายสงสัย เช่น ครั่นเนื้อครั่นตัว ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เป็นต้น

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

หากผลเป็นบวกแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น เจ็บคอเล็กน้อย ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก หรือมีไข้ต่ ำๆ ไม่จำเป็นต้องรับประทานยาต้านไวรัส

ทั้งนี้อาจรับประทานยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ลดน้ำมูก ยาแก้ไอ ลดเสมหะ ดื่มน้ำอุ่น พักผ่อนมาก  ๆ แนะนำให้แยกตัวเอง 5 วัน

แต่หากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือไปทำงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMH 100% คือ ใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่างจากคนอื่น

กรณีมีอาการไอมาก ไอบ่อย ไอถี่ หรือมีน้ำมูกมาก ขอให้หยุดงานและงดเดินทาง 5 วัน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายเชื้อ

หากผลตรวจเป็นลบ ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อาจจะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง 2-3 วัน ถ้ามีอาการค่อยตรวจ ATK ซ้ำ

อย่างไรก็ตามให้รีบพบแพทย์​หากอาการรุนแรงขึ้น ดัง 6 ข้อ ได้แก่

  1. วัดไข้ได้ 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน 4 ชั่วโมงใน 1 วัน
  2. วัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดได้ต่ำกว่า 94%
  3. มีภาวะแทรกซ้อนหรือการกำเริบของโรคประจำตัว
  4. มีปัจจัยเสี่ยงต่ออาการรุนแรง
  5. มีภาวะอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
  6. ผู้ป่วยเด็กที่มีอาการซึม กินได้น้อย มีภาวะขาดน้ำจากอุจจาระร่วงหรือชักจากไข้สูง เป็นต้น

สำหรับแนวทางการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หากไม่มีอาการ จะรักษาแบบผู้ป่วยนอก ไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัส ให้ปฏิบัติตาม DMH อย่างเคร่งครัด 5 วัน

กรณีมีอาการเล็กน้อย หรือเอกซเรย์ปอดปกติ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมที่สำคัญ ให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก อาจพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรหรือฟาวิพิราเวียร์ตามดุลพินิจของแพทย์ ปฏิบัติตาม DMH เคร่งครัด 5 วัน

หากมีปัจจัยเสี่ยงหรือโรคร่วมสำคัญ อาจมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย หรือไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่มีปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง แพทย์จะพิจารณาให้ยาแพกซ์โลวิด หรือเรมเดซิเวียร์ หรือโมลนูพิราเวียร์

และหากมีปอดอักเสบต้องให้ออกซิเจน หรือความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% ให้รักษาแบบผู้ป่วยใน โดยแพทย์จะให้ยาเรมเดซิเวียร์

ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีและหญิงตั้งครรภ์ หากไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย ไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัส แต่หากมีปัจจัยเสี่ยง แพทย์จะพิจารณาให้ยาฟาวิพิราเวียร์หรือเรมเดซิเวียร์ หรือหากมีปอดอักเสบจะให้ยาเรมเดซิเวียร์


สำหรับใบรับรองแพทย์เพื่อหยุดงานหรือยื่นเคลมประกัน กรณีผู้ป่วยนอก แพทย์จะออกใบรับรองให้ 5 วัน ส่วนกรณีผู้ป่วยใน ซึ่งอาจจะรักษานานกว่า 5 วัน แพทย์จะออกใบรับรองแพทย์ตามระยะเวลาที่รักษา