ศาลฎีกา สั่งจำเลย คดีตลาดสุรนคร จ่าย 740 ล้าน หลังฟ้องร้องนาน 28 ปี

ตลาดสุรนคร โคราช ฟ้องร้อง

บทสรุป 28 ปี คดีตลาดสุรนคร จ.นครราชสีมา ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลย ชำระ 100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย รวมทั้งสิ้น 740 ล้านบาท

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 มติชน รายงานว่า ศาลจังหวัดนครราชสีมา อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2854/2537 คดีหมายเลขแดงที่ พ.418/2540 ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) อุ้มบุญธุรกิจ เป็นโจทก์ บริษัท สุรนครเมืองใหม่ จำกัด เป็นจำเลย เรื่องเช่าทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2534 จำเลยทำสัญญาเช่าที่ดิน 48 ไร่ จากโจทก์ ตามโฉนดเลขที่ 68654,68655,686566,3911 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา กำหนด 30 ปี เพื่อสร้างอาคารพาณิชย์และประกอบกิจการตลาดสุรนคร เมืองใหม่

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2535 จำเลยทำผิดสัญญาได้โอนกรรมสิทธิ์การเช่าให้บุคคลภายนอกโดยไม่จ่ายเงินค่าเช่าและเงินกินเปล่าให้แก่โจทก์ จำเลยเพิกเฉยและผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าเรื่อยมาจนถึงเดือนมีนาคม 2536 จำเลยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา จำเลยก็ยังครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาตลอด

ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายจากการนำทรัพย์สินพิพาทให้บุคคลภายนอกเช่า ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ 49 คูหา งานขนถ่ายสินค่า 26 ล็อก ตลาดโต้รุ่ง 48 ล็อก ตลาดปีนัง 43 ล็อก ตลาดสด 1,310 แผง และเรียกเก็บเงินกินเปล่า

ในระหว่างต่อสู้คดีได้เกิดปัญหาความขัดแย้งของคู่กรณีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งคู่ขนานกับการจ้างวานผู้มีอิทธิพลนำกำลังบุคคลภายนอกเป็นชายฉกรรจ์ชุดดำเข้าบุกยึดครองการบริหารจัดการตลาดสุรนครเมืองใหม่จำนวนหลายครั้ง

ผู้ประกอบการและประชาชนต่างเอือมระอากับพฤติกรรรมนอกรีตไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบผลัดเปลี่ยนเวรยามมารักษาความสงบเรียบร้อย


จนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้จำเลยชำระเงิน 100 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี และค่าเสียหายเดือนละ 9 แสนบาท นับตั้งแต่วันฟ้อง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2537 เป็นต้นไป รวมเป็นเวลา 28 ปี จนถึงขณะนี้เป็นเงินที่ต้องชำระให้โจทก์ 740 ล้านบาท