ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารกีฬาเวสน์ 1 ดินแดง ได้ทุกวัน สิ้นสุดตุลาคมนี้

ฉีดวัคซีน
FILE PHOTO : FACEBOOK CVC กลางบางซื่อ

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ตุลาคมนี้ได้ทุกวัน เดือนพฤศจิกายนให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข้อความว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กรุงเทพมหานคร อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดให้บริการทุกวัน ในเดือน ตุลาคมนี้ ส่วนเดือนพฤศจิกายนจะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

สำหรับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ทุกสัญชาติ สำหรับผู้ประสงค์รับวัคซีนสามารถเข้ารับบริการได้ โดยจะจองผ่านแอป QueQ และรับวอล์กอิน (Walk in) เวลา 08.00-16.00 น.

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของอาการและลดการเสียชีวิต

วัคซีน โควิด อาคารกีฬาเวสน์1