หมอยง เผยทำไมต้องให้วัคซีนโควิด-19 ในเด็กเล็ก

หมอยง

เด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ขวบ เป็นกลุ่มเสี่ยงเมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงได้

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก​ กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องให้วัคซีน​โควิด-19 ในเด็กเล็ก

โรคโควิด-19 คงไม่ได้หายหรือหมดไปจากประเทศไทย จะคงอยู่เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่

เด็กเล็ก โดยเฉพาะที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ที่เมื่อติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงได้ จะเห็นได้จากกลุ่มเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจ นอกจากผู้สูงอายุ 608 แล้ว จะรวมเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปีเข้าไว้ด้วย

Advertisement

กลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีน เพื่อให้มีภูมิต้านทาน ถึงแม้ว่าภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แบบสมบูรณ์ แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคลงได้ และเป็นที่ยอมรับทั่วไป

ปัจจุบันมีวัคซีน covid-19 ในเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ถึงแม้จะเป็น mRNA วัคซีน ก็ได้มีการศึกษาวิจัยถึงความปลอดภัยของวัคซีน และมีการอนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้จากวัคซีน กับความเสี่ยงในการติดเชื้อ

วัคซีนที่ใช้ในเด็กเล็กขณะนี้ ขนาดของ mRNA น้อยกว่าในผู้ใหญ่ 10 เท่า ในขณะที่น้ำหนักตัวเด็ก โดยเฉลี่ยแล้ว น้อยกว่าผู้ใหญ่ 5 เท่า ดังนั้น การให้วัคซีนในเด็กเล็กจึงจำเป็นต้องให้ถึง 3 ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกห่างกัน 1 เดือน และครั้งที่ 3 ห่างจากครั้งที่ 2 สองเดือน

การรับวัคซีนไม่ได้เป็นภาคบังคับ เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง และจะไม่มีเงื่อนไขในการเข้าเรียนว่าจะต้องได้รับวัคซีนมาก่อนหรือไม่