ตัดคะแนนใบขับขี่ เช็ก 20 ความผิดถูกตัดกี่คะแนน บังคับใช้ 9 ม.ค. 2566

การจราจร การขับรถ ใบขับขี่
Photo by Tan Kaninthanond on Unsplash

“ตัดคะแนนใบขับขี่” รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับผู้ใช้รถ ความผิดแต่ละประเภทถูกตัดกี่คะแนน, ต้องถูกตัดกี่คะแนนจึงจะถูกยึดใบขับขี่, คืนคะแนนได้หรือไม่ ? เช็กก่อนกฎหมายบังคับใช้ 9 ม.ค. 66

กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกาศใช้ระเบียบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อสร้างวินัยบนท้องถนน และหวังลดอุบัติเหตุตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการจัดทำภาพประชาสัมพันธ์เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการตัดแต้มความประพฤติในการขับรถ ตั้งแต่เรื่องคะแนนตั้งต้น วิธีการตัดคะแนน และการขอคะแนนคืน

“ประชาชาติธุรกิจ” รวมทุกเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับระบบนี้ เพื่อให้ผู้ใช้รถเตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นตัดคะแนนจริง

ตัดคะแนนใบขับขี่ แต่ละความผิดถูกตัดกี่คะแนน ?

ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ทุกประเภทจะมีคะแนนตั้งต้นที่ 12 คะแนน หากมีการทำผิดกฎจราจรใน 20 ฐานความผิดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จะตัดคะแนนทันทีตั้งแต่ 1-4 คะแนน ดังนี้

ตัด 1 คะแนน

 1. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
 2. ไม่สวมหมวกกันน็อก
 3. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 4. ขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด
 5. ขับรถบนทางเท้า
 6. ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
 7. ไม่หลบรถฉุกเฉิน
 8. ขับรถโดยประมาท น่าหวาดเสียว
 9. ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือเปลี่ยนแปลง ปิดบัง
 10. ไม่ติดป้ายภาษี

ตัด 2 คะแนน

 1. ขับรถฝ่าไฟแดง
 2. ขับรถย้อนศร
 3. ขับรถในระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

ตัด 3 คะแนน

 1. ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
 2. ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา
 3. ขับรถชนแล้วหนี

ตัด 4 คะแนน

 1. เมาแล้วขับ
 2. ขับรถในขณะเสพยาเสพติด
 3. แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

นอกจาก 20 ฐานความผิดที่ตัดคะแนนทันทีแล้ว หากได้รับใบสั่งกรณีทำผิดกฎจราจร เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายในทาง ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ ขับรถไม่ชิดซ้าย จอดในที่ห้ามจอด เป็นต้น แล้วไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่ง จะถูกหักคะแนนเช่นกัน โดยตัด 1 คะแนน ต่อการค้างใบสั่ง 1 ใบ

ถูกตัดคะแนนใบขับขี่จนหมดจะเกิดอะไรขึ้น ?

หากผู้มีใบขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นเวลา 90 วัน และหากฝ่าฝืนขับรถช่วงถูกพักใบขับขี่ มีโทษจำคุก 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากภายใน 3 ปี ถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 อาจถูกพักใช้ใบขับขี่นานกว่า 90 วัน

และหลักจากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ภายในเวลา 1 ปี หากถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้เป็นครั้งที่ 4 อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

ตัดคะแนนใบขับขี่คืนคะแนนได้หรือไม่ ?

คะแนนที่ถูกตัดในแต่ละปี จะได้คืนอัตโนมัติ เมื่อครบ 1 ปี แต่หากคะแนนในปีนั้น ๆ เหลือน้อยกว่า 6 คะแนน สามารถเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อรับคะแนนคืนได้ปีละ 2 ครั้ง โดยการอบรมครั้งแรก จะได้คะแนนคืนไม่เกิน 12 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้คะแนนคืนไม่เกิน 6 คะแนน

กรณีถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 และถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน หากเข้าร่วมการอบรมแล้วผ่าน จะได้คะแนนคืน 12 คะแนนทันที แต่หากอบรมไม่ผ่านหรือไม่เข้ารับการอบรม จะได้คืนเพียง 8 คะแนนเท่านั้น และจะได้คืนอีก 4 คะแนนที่เหลือ เมื่อไม่ทำผิดกฎจราจรอีก