กทม. รับสมัครคัดเลือกคนพิการ บรรจุข้าราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่ 6-19 ม.ค.

ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร
ภาพจากเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร

กทม.เปิดรับสมัครคัดเลือกคนพิการ บรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 11 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-19 มกราคม 2566 

วันที่ 3 มกราคม 2566 รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวเชิญชวนผ่านคลิป Reels ของเพจกรุงเทพมหานคร ระบุว่า กทม.เปิดรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-19 มกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/

กทม.
ภาพจากเพจ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่าง 8 อัตรา

  1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง อัตราว่าง 3 อัตรา

Advertisement
  1. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
  2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี อัตราเงินเดือน 10,840 บาท
  3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

*ผู้สมัครต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ

รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
ภาพจากเพจ กรุงเทพมหานคร