ปภ. แจ้งไทม์ไลน์ โอนเงินเข้าบัญชี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุดแรก

ปภ.แจ้งไทม์ไลน์โอนเงินช่วยน้ำท่วม
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

ปภ. รายงานความคืบหน้าในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ชุดแรก เช็กเลย โอนวันไหน

วันที่ 17 มกราคม 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 จะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรกได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งอนุมัติกรอบวงเงิน 6,258.54 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวนใน 66 จังหวัด ซึ่งในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2566) พบว่า

จาก 66 จังหวัดที่ประสบอุทกภัยและกรุงเทพมหานคร ได้มีการดำเนินการบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น 482,941 ครัวเรือนและมี 5 จังหวัด ได้แก่

  1. กระบี่
  2. ชุมพร
  3. ตราด
  4. นราธิวาส
  5. จังหวัดอำนาจเจริญ

รายงานว่าไม่มีครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์ โดยมี 2 จังหวัด ได้แก่

  1. พระนครศรีอยุธยา
  2. ปทุมธานี

ผ่านการรับรองจากจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) และมีหนังสือแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 39,426 ครัวเรือน จำนวนเงินทั้งสิ้น 311,838,000 บาท รายละเอียดดังนี้

  1. ครัวเรือนละ 5,000 บาท จำนวน 8,380 ครัวเรือน จำนวนเงิน 41,900,000 บาท
  2. ครัวเรือนละ 7,000 บาท จำนวน 4,738 ครัวเรือน จำนวนเงิน 33,166,000 บาท
  3. ครัวเรือนละ 9,000 บาท จำนวน 26,308 ครัวเรือน จำนวนเงิน 236,772,000 บาท

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบภัยต่อไป โดยจะเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุดแรกได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566

สำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่มีข้อสงสัย หรือจะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2637-3511