ชัชชาติ ฝากนโยบายถึงพรรคการเมือง ย้ายท่าเรือคลองเตย-ไล่บี้ภาษีที่ดิน

ขัชขาติ สิทธิพันธุ์
ขัชขาติ สิทธิพันธุ์

“ชัชชาติ” โยน 2 ข้อเสนอถึงพรรคการเมือง ย้ายท่าเรือคลองเตย เพื่อวางแผนรับมือปัญหาน้ำทะเลหนุน และแก้ปัญหาฝุ่นพิษ เร่งแก้กฎหมายอุดช่องว่างไล่บี้เก็บภาษีที่ดิน โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรใจกลางกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ขอฝากแนวคิดเรื่องนโยบายในฐานะคนทำงานเมืองมาประมาณ 9 เดือน ให้ทั้งพรรคการเมืองและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปพิจารณา โดยมีการเสนอ 2 แนวคิด เพื่อให้แต่ละพรรคการเมืองนำไปเสนอเป็นนโยบาย คือ

การย้ายท่าเรือคลองเตยออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยนายชัชชาติอ้างอิงถึงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองหรือแผนฝุ่นชาติที่มีการประกาศไว้เมื่อปี 2562 ที่มีหนึ่งในแผนการดำเนินการ คือ การพิจารณาย้ายท่าเรือคลองเตยออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายชัชชาติให้เหตุผลประกอบไว้หลัก ๆ 2 ประการ คือ หนึ่ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ที่เกิดจากการขนส่งสินค้ากว่า 1 ล้าน TEUs (ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต) ต่อปี ซึ่งจะมีการเข้าออกของรถบรรทุกไม่น้อยกว่า 2 ล้านเที่ยว

สองคือการที่ไม่มีเรือขนาดใหญ่เข้าออกแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้สามารถวางแผนเพื่อรับมือวิกฤตน้ำทะเลหนุนสูงที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญได้อย่างรอบด้าน

เมื่อมีการสอบถามไปยังการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ความว่าเรื่องของการย้ายท่าเรือกรุงเทพหรือท่าเรือคลองเตยขอไม่ให้ความเห็น แต่ในเรื่องของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยมีการตรวจควันจากรถบรรทุกที่ใช้งานในท่าเรืออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีความร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตยในการตรวจควันดำรถบรรทุกที่เข้าออกพื้นที่การท่าเรือกรุงเทพอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ตามแม่น้ำเจ้าพระยายังมีท่าเรือเอกชน และอู่ต่อเรือตั้งอยู่ ดังนั้นวาระการเสนอนโยบายนี้ต้องยอมรับว่าไม่ง่าย อาจจะต้องใช้ระยะเวลาเป็น 10 ปี แต่นายชัชชาติย้ำว่า ถึงแม้ว่ารื่องนี้จะต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี แต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เรื่องที่ 2 ที่นายชัชชาติฝากไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งคือ การพิจารณาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากมีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อหลบเลี่ยงทางภาษีด้วยการปลูกต้นไม้ ทำการเกษตรกลางเมือง โดยเฉพาะวาระที่ต้องการให้มีการจัดเก็บอัตราภาษีที่สูงกว่าพื้นที่เกษตรปกติ

หลักจากที่การเตรียมจะร่างข้อบัญญัติเพื่อกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอิงกับสีของผังเมืองถูกตีความข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่าไม่สามารถทำได้

นอกจากการฝากไปยังฝ่ายการเมือง และบรรดาผู้สมัคร นายชัชชาติยังได้สั่งการให้ฝ่ายรายได้กรุงเทพมหานคร ปูพรมสำรวจที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการเกษตรเพื่อหลบเลี่ยงภาษีว่ามีมากน้อยเพียงใด และทำให้รายได้ที่ควรจะเป็นของกรุงเทพมหานครน้อยลงเพียงใด ก่อนจะรายงานปัญหาไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป