พยากรณ์อากาศ 14-20 มี.ค. 66 กรมอุตุฯเตือน 16-19 มี.ค. ร้อนสุด 38 องศา

อากาศร้อน
( Photo by Sajjad HUSSAIN / AFP/ File Photo)

กรมอุตุฯพยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระบุมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ช่วงวันที่ 16-19 มี.ค.นี้จะมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนอง 20-30% ของพื้นที่ ระบุหลายพื้นที่ รวมกทม.และปริมณฑล มีอากาศร้อน-ฟ้าหลัวตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดแตะ 38 องศา แนะประชาชนดูแลสุขภาพ

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ว่า ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบน ยังคงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 2566 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ข้อควรระวัง
ในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 66 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศร้อนไว้ด้วย

คาดหมายอากาศรายภาค ระหว่างวันที่ 14-20 มีนาคม พ.ศ. 2566

ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 66 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 66 เมฆบางส่วน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 66 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณแนวชายฝั่งทะเล

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

ตั้งแต่จ.สุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯและปริมณฑล
ในช่วงวันที่ 14-15 มี.ค. 66 มีเมฆบางส่วน ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 16-19 มี.ค. 66 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส

พยากรณือากาศ 7 วัน 13-19 Mar66