กทม. เปิดประมูลชิงสัมปทานฝังกลบขยะ 4 ปี 1,042 ล้านบาท

กองขยะ

สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิด e-bidding จ้างเอกชนขนขยะมูลฝอยไปฝังกลบ ราคากลาง 1,042 ล้านบาท

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยผู้สนใจยื่นข้อเสนอสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

โดยโครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลระยะที่ 2 นี้มีราคากลาง 1,042,440,000 บาท โดยต้องรับผิดชอบการนำมูลฝอยไปฝังกลบไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 ตัน เป็นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่เริ่มขนขยะมูลฝอย


และเป็นโครงการทดแทนการจ้างเอกชนนำมูลฝอยจากศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชไปฝังกลบที่กำลังจะหมดสัญญาลง โดยโครงการเดิมเอกชนที่ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด ในวงเงิน 1,045,360,000 บาท