ปลัด กทม. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณี สวนชูวิทย์ เป็นสาธารณะหรือไม่

นายขจิต ชัชวานิชย์
ภาพจาก มติชน

ปลัด กทม.แถลงตั้ง คกก.ตรวจสอบกรณี “สวนชูวิทย์” เป็นสาธารณะหรือไม่ และเร่งออกหนังสือแจ้งกรณีแสนสิริยกเลิกเก็บค่าผ่านทาง  พร้อมยืนยัน กทม.เตรียมพร้อมสนับสนุนจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ในสัปดาห์หน้า

วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง : นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีที่ดิน “สวนชูวิทย์” บริเวณถนนสุขุมวิท ซอย 10 เขตคลองเตย ว่า ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

โดยสำนักการโยธาตรวจสอบเรื่องแบบการก่อสร้าง การขอนุญาตก่อสร้าง และทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ทราบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างพร้อมเสนอแนะให้หยุดหรือชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน แต่ไม่ได้สั่งให้หยุดก่อสร้าง โดยขอให้ใช้ดุลยพินิจในการพิจราณาว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ในระหว่างรอคำสั่งจากศาล นอกจากนี้ให้กองรายได้ สำนักการคลังตรวจสอบเรื่องการเสียภาษี

นอกจากนี้ได้ให้สำนักงานกฎหมายและคดี ขอคัดคำพิพากษาจากศาล ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลของทุกหน่วยงาน พบว่า ที่ดินแห่งนี้มีใบอนุญาตขอก่อสร้างถูกต้อง มีการเสียภาษีถูกต้องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา และในคำพิพากษาของศาลฎีกามีถ้อยคำในส่วนท้ายกล่าวถึงการนำที่ดินพิพาทมาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้พักผ่อน

Advertisement

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความยุติธรรมกับทุกฝ่าย กรุงเทพมหานครจะมีการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2539 เพื่อติดตามตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่าที่ดินแห่งนี้ว่าเป็นที่ดินสาธารณะหรือไม่ ซึ่งเมื่อทราบผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วก็จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

สะพานข้ามคลองพระโขนงเป็นถนนสาธารณะภาวะจำยอมตาม EIA

ส่วนกรณีการร้องเรียนเรื่องที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระโขนง เขตวัฒนา แล้วมีการเรียกเก็บค่าผ่านทาง นั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ทำหนังสือไปยังสำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สอบถามถึงกรณีดังกล่าว

ซึ่งได้รับการตอบกลับมาว่า ตามข้อกำหนดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ไม่ได้ระบุให้มีการจัดเก็บค่าผ่านสะพานและถนนภาวะจำยอมแต่อย่างใด แต่มีการกำหนดมาตรการจัดทำป้ายเพื่อแสดงให้บุคคลภายนอกพื้นที่โครงการได้ทราบว่าถนนภาวะจำยอมดังกล่าวมีสภาพใช้ประโยชน์เป็นถนนสาธารณะ เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้สัญจรได้

โดย EIA ดังกล่าว มีขึ้นก่อนจะมีการสร้างอาคารและถนน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพื้นที่จะเร่งทำหนังสือแจ้งบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) คาดว่าไม่น่าเกินวันพรุ่งนี้ เพื่อให้ทราบและทำการรื้อถอนการปิดกั้นและยกเลิกเก็บค่าผ่านทางดังกล่าว

Advertisement

ทั้งนี้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) สามารถขอคัดค้านคำสั่งปกครองของกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองได้ หากไม่มีการคัดค้านคำสั่งปกครองและไม่รื้อถอนที่กั้นทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานปกครอง

กทม. พร้อมสนับสนุนการจัดเลือกตั้ง ส.ส. กำชับบุคลากรวางตัวเป็นกลาง มั่นใจเลือกตั้งบริสุทธิ์ ยุติธรรม

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการใช้สถานที่ 2 แห่ง คือ วันที่ 3-7 เมษายน 2566 รับสมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และวันที่ 4-7 เมษายน 2566 รับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ซึ่งในส่วนของสถานที่รับสมัครที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบนั้น ขณะนี้ได้จัดเตรียมทุกอย่างพร้อมทั้ง 2 แห่งแล้ว มีการจัดทำผังการใช้งานพื้นที่ เช่น การเข้าออก การจอดรถ โดยทาง กกต. ได้เข้ามาเตรียมพร้อมในส่วนต่าง ๆ แล้วเช่นกัน ทั้งนี้ ก่อนวันรับสมัครจริงจะมีซักซ้อมการรับสมัครเลือกตั้งทั้งสองแห่ง รวมถึงซักซ้อมเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครด้วย

Advertisement

ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดหาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดประมาณแสนกว่าคนพร้อมแล้ว ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน และจะมีการอบรมเตรียมพร้อมบุคลากรด้านต่าง ๆ ให้มีความรู้และมีความพร้อมเพิ่มมากขึ้น

“สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเลือกตั้งครั้งนี้ ส่วนใหญ่เคยผ่านการทำงานเลือกตั้งมาแล้ว คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร อีกทั้งกฎหมายได้กำหนดไว้ให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดทุกคนวางตัวเป็นกลางด้วย”