เด้ง ฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เซ่น ผับเปิดเกินเวลา

ฐิติวัชร บุญกิจ
ภาพจากเว็บไซต์ https://nakhonsi-phuketpeople.com/

เด้ง ฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เซ่น 2 ผับเปิดเกินเวลา

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 จากกรณีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการให้จับกุมสถานบริการใหญ่ 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต คือ “ราตรี คลับ” และ “มหานครภูเก็ต” เนื่องจากเปิดเกินเวลาแถมส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านจนถูกร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งนั้น

มติชนรายงาน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งมท. ที่ 1627/2566 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 4 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน เป็นต้นไป ดังนี้

               

1.นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นนายอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

2.นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นนายอำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต

3.นายสมยศ ณ นคร นายอำเภอช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เป็นนายอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา

Advertisement

4.นายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา เป็นนายอำเภอเทพา จ.สงขลา

นอกจากนี้ นายสุทธิพงษ์ ยังได้ลงนามในคำสั่ง มท. ที่ 1624/2566 เรื่องโอนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 2 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ดังนี้

เด้ง ฐิติวัชร บุญกิจ

1.นายบดินทร์ เกษมศานติ์ ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง กรมการปกครอง เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

Advertisement

2.นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของคำสั่งแต่งตั้ง เนื่องจากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลาออกก่อนกำหนด หรือ เออลี่รีไทร์ จำนวน 2 คน โดยลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ 3-4 เดือน ทั้งนี้จากปกติที่ต้องเกษียณวันที่ 1 ตุลาคม 2566

 

เด้ง ฐิติวัชร บุญกิจ