ภูเก็ตสั่งย้าย 5 เสือ ตำรวจ สภ.กะทู้ เซ่นปกครองบุกตรวจสถานบริการ 2 แห่ง

ตรวจผับภูเก็ต

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สั่งย้าย 5 เสือ สภ.กะทู้ เซ่นปกครองบุกตรวจสถานบริการ 2 แห่ง เปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 พล.ต.ต.เสริมพันธุ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ 238/2566 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ

สาระสำคัญมีดังนี้ ด้วยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 03.00 น. เจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้เข้าร่วมตรวจสอบสถานบริการจำนวน 2 แห่งคือ ร้านมหานคร และร้านราตรี ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พบว่ายังเปิดให้บริการและมีผู้ใช้บริการอยู่ภายในร้าน

               

ซึ่งเป็นการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509, ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้ามขาย, ส่งเสริมการขาย (จัดโปรโมชั่น) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขายให้แก่บุคคลที่ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และจำหน่ายสุราแก่เด็ก ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 68 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจจำนวน 5 นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม ดังนี้
1.พันตำรวจเอกรุ่งฤทธิ์ รัตนภักดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกะทู้
2.พันตำรวจโทเชาว์ ผอมนะ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกะทู้
3.พันตำรวจโทชยพล ภูนฤมิต รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรกะทู้
4.พันตำรวจโทณัฐวัฒน์ สุพรรณอาสน์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกะทู้
5.พันตำรวจโทวิศนุ ปานช้าย สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรกะทู้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

Advertisement

ฝ่ายปกครองตรวจผับภูเก็ต

ฝ่ายปกครองตรวจผับภูเก็ต

ฝ่ายปกครองตรวจผับภูเก็ต

ฝ่ายปกครองตรวจผับภูเก็ต

Advertisement