ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (3 ต.ค. 66) เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลด 30 สต. มีผลตี 5

ราคาน้ำมัน น้ำมัน เดินทาง ขับรถ

ปั๊มน้ำมันแจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดลง 30 สต. พรีเมี่ยมแก๊สโซฮอล์และดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (3 ต.ค. 2566)

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.30 บาท/ลิตร สำหรับพรีเมี่ยมแก๊สโซฮอล์ และกลุ่มดีเซลทุกชนิด คงเดิม มีผล 3 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 46.94 บาท
 • GSH95 = 39.15 บาท
 • E20 = 36.84 บาท
 • GSH91 = 38.88 บาท
 • E85 = 36.49 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 44.94 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 40.24 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ ลดลง 0.30 บาท สำหรับ Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซล คงเดิม

 • GSH95S EVO 39.15 บาท
 • GSH91S EVO 38.88 บาท
 • GSH E20S EVO 36.84 บาท
 • GSH E85S EVO 36.49 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 49.34 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 42.34 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)