ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ (11 ต.ค.) โซฮอล์ ขึ้น 40 สต. พรีเมี่ยมดีเซล ขึ้น 60 สต.

ราคาน้ำมัน เติมน้ำมัน การเดินทาง รถยนต์ ดีเซล แก๊สโซฮอล์

ปั๊มน้ำมันแจ้งราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 40 สต. พรีเมี่ยมดีเซล เพิ่มขึ้น 60 สต. มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (11 ต.ค. 2566)

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 0.40 บาท/ลิตร และพรีเมี่ยมดีเซล เพิ่มขึ้น 0.60 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลสูตรปกติ คงเดิม มีผล 11 ต.ค. 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

 • ULG = 45.94 บาท
 • GSH95 = 38.15 บาท
 • E20 = 35.84 บาท
 • GSH91 = 37.88 บาท
 • E85 = 35.99 บาท
 • พรีเมี่ยม GSH95 = 44.34 บาท
 • HSD-B7 = 29.94 บาท
 • HSD-B10 = 29.94 บาท
 • HSD-B20 = 29.94 บาท
 • พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 40.84 บาท

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

บางจากปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ เพิ่มขึ้น 0.40 บาท และ Hi Premium Diesel S B7 เพิ่มขึ้น 0.60 บาท สำหรับกลุ่มดีเซลสูตรปกติ คงเดิม

 • GSH95S EVO 38.15 บาท
 • GSH91S EVO 37.88 บาท
 • GSH E20S EVO 35.84 บาท
 • GSH E85S EVO 35.99 บาท
 • Hi Premium 97 (GSH95++) 48.84 บาท
 • Hi Diesel B20S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S 29.94 บาท
 • Hi Diesel S B7 29.94 บาท
 • Hi Premium Diesel S B7 42.94 บาท

(ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)