คมนาคมทดลองใช้ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เชื่อมสายสีแดง-สายสีม่วง

กระทรวงคมนาคม รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สายสีแดง สายสีม่วง

รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ทดลองใช้รถไฟฟ้า 20 บาท เชื่อมต่อสายสีแดง-สายสีม่วง เริ่มวันนี้วันแรก (30 พ.ย. 66) เร่งผลักดัน พ.ร.บ.ตั๋วร่วม กำหนดค่าโดยสารให้เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่สถานีบางซ่อน นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจความพร้อมโครงการค่ารถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย

โดยทดสอบระบบการเดินทางข้ามระบบโดยใช้บัตร EMV contactless มาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย ระยะที่ 2 เชื่อมต่อรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง-รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และติดตามตรวจสอบความเรียบร้อยการให้บริการด้านการเดินทางของผู้ใช้บริการ

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อให้มีการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางรางในอัตราเดียว 20 บาท ทุกการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยการขับเคลื่อนการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนผู้ให้บริการขนส่งมวลชนทางราง และภาคประชาชนเพื่อรองรับการใช้บริการขนส่งมวลชนทางรางให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและเข้าถึงการให้บริการอย่างเท่าเทียม และเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนรับเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้

กระทรวงคมนาคมจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินมาตรการจัดเก็บค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ระยะที่ 2 กรณีเดินทางข้ามสายระหว่างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ผู้โดยสารที่เดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) ของ รฟท. และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ของ รฟม. ซึ่งระบบการเดินทางของรถไฟฟ้าทั้งสองสายนั้น มีสถานีเชื่อมต่อการเปลี่ยนถ่ายระบบอยู่ที่สถานีบางซ่อน

จะได้รับสิทธิชำระค่าโดยสารร่วม 2 สาย สูงสุดไม่เกิน 20 บาท เท่านั้น เมื่อใช้บัตรโดยสาร EMV Contactless ใบเดียวกัน และเปลี่ยนถ่ายระบบ ณ สถานีบางซ่อน ภายในระยะเวลา 30 นาที

สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ความสำคัญกับการต่อยอดนโยบาย Quick Win “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในปัจจุบัน รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างเร่งผลักดัน พ.ร.บ. ตั๋วร่วม ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามีความยุติธรรม เหมาะสม และสอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

ขั้นตอนใช้บัตร EMV จ่ายค่าโดยสาร 20 บาท เชื่อมสายสีแดง-สีม่วง

สำหรับรายละเอียดการคิดค่าโดยสาร และการใช้บัตรเครดิต-บัตรเดบิต เพื่อรับสิทธิค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย กรณีเดินทางข้ามสาย มีดังนี้

1. อัตราค่าโดยสาร กรณีเดินทางข้ามสายระหว่างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สูงสุดไม่เกิน 20 บาท เริ่มให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.

2. ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามสายผ่านระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ต้องใช้บัตรเครดิต Mastercard และ Visa ของทุกธนาคาร หรือบัตรเดบิต Mastercard และ Visa ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารยูโอบี เข้า-ออกระบบรถไฟฟ้า ที่ทางเข้า-ออก (Gate) ระบบรถไฟฟ้าที่รองรับการใช้งานระบบ EMV Contactless โดยไม่รับเงินสด หรือระบบตั๋วโดยสารของแต่ละผู้ให้บริการรถไฟฟ้า

3. การเดินทางเชื่อมต่อระหว่างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง กับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จะต้องเปลี่ยนสถานีที่ “สถานีบางซ่อน” เท่านั้น

4. ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามสายระหว่างระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง กับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง จะต้องเดินทางข้ามระบบภายใน 30 นาที และใช้บัตรใบเดียวกัน หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด จะคิดตามอัตราค่าโดยสารสูงสุดคือ 42 บาท


ทั้งนี้ ผู้โดยสารควรมีเงินสำรองภายในบัตร ไม่ต่ำกว่า 40 บาท เพื่อรองรับการเรียกเก็บอัตราค่าโดยสารผ่านบัตร EMV Contactless จากทางธนาคาร โดยหากการเดินทางเข้าเงื่อนไขตามนโยบายอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน 20 บาท ธนาคารจะดำเนินการ Cash Back กลับเข้าบัตรให้ภายใน 3 วัน