อนุทิน ลงนามกฎกระทรวง เปิดผับถึงตี 4 แล้ว ทันบังคับใช้ 15 ธ.ค.นี้

ผับ สถานบันเทิง ปิดตี 4

อนุทิน รมว.มหาดไทย ลงนามกฎกระทรวงขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตี 4 ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด และสถานบริการที่อยู่ในโรงแรม ย้ำทันบังคับใช้ 15 ธ.ค.นี้

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการออกข้อกำหนดการเปิด-ปิดสถานบริการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา

ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้ลงนามในร่างกฎกระทรวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทันบังคับใช้ตามกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ที่จะเริ่มในวันที่ 15 ธ.ค. 2566 อย่างแน่นอน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สาระสำคัญของกฎกระทรวง จะเป็นการขยายเวลาให้สถานบริการใน 5 จังหวัด/พื้นที่ ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้ ได้แก่ สถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศ ก็สามารถเปิดบริการได้ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นได้เช่นกัน

“เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามกฎกระทรวงฉบับนี้จะขยายเวลาให้สถานบริการในทุกท้องที่ทั่วประเทศสามารถเปิดบริการในคืนส่งท้ายปีเก่า (31 ธ.ค.) ไปจนถึงเวลา 06.00 น. ของวันปีใหม่ (1 ม.ค.) ได้ด้วย” น.ส.ไตรศุลีกล่าว

โฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า นายอนุทินได้ให้นโยบายและกำชับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งท้องถิ่น และฝ่ายความมั่นคง เพื่อวางแนวทางการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยว

เพื่อให้การออกเกณฑ์ขยายเวลาเปิดสถานบริการนำร่องใน 5 จังหวัด/พื้นที่ดังกล่าวสามารถสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล ควบคู่ไปกับการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม และประชาชนได้รับความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ


โดยประเด็นที่ รมว.มหาดไทยเน้นย้ำให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือการกวดขันไม่ให้มีการเมาแล้วขับ เพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายหรือสูญเสียต่อประชาชนและสังคมต่อไป