ข้าวหมูแดงนครปฐม-แกงหัวตาล มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ปี 2566

ข้าวหมูแดงนครปฐม แกงหัวตาล มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม 2566 new
(ข้าวหมูแดงนครปฐม) Facebook ร้านปฐมโภชนา | (แกงหัวตาล) YouTube Phetchaburi post

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศ 18 รายการวัฒนธรรม ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ข้าวหมูแดงนครปฐม-แกงหัวตาล-ปลาตะเพียนใบลาน ติดโผด้วย

วันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (5) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 จึงประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำนวน 18 รายการ ดังต่อไปนี้

1.ประเภท รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ต้องได้รับการส่งเสริมและรักษาอย่างเร่งด่วน

วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา

 • ภาษาโส้

ศิลปะการแสดง

 • ตุ๊บเก่ง
 • โนราควน

งานช่างฝีมือดั้งเดิม

 • ผ้ามุกนครพนม
 • ขุดเรือยาว
 • ผ้าทอใยกัญชงม้ง

2.ประเภท รายการตัวแทน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ศิลปะการแสดง

 • เพลงพวงมาลัย

แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

 • ชุดไทยพระราชนิยม
 • ประเพณีแห่พระศรีอริยเมตไตรย วัดไลย์
 • งานปีผีมด
 • ประเพณีลอยเรืออูรักลาโว้ย
 • ประเพณีจุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร

ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล

 • ข้าวแคบ
 • ข้าวหมูแดงนครปฐม
 • แกงหัวตาล

งานช่างฝีมือดั้งเดิม

 • ปลาตะเพียนใบลาน
 • เครื่องถมนคร

การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

 • ว่าวแอก

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โกวิท ผกามาศ

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สำหรับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น มาจากการเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการประจำจังหวัด และผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม


และหลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะทำการเผยแพร่คุณค่าสาระความสำคัญ รวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการดำรงรักษาต่อไป