ม.เกษตร รับนักศึกษาโควตา “ซอฟต์พาวเวอร์” เข้าเรียน ป.ตรี 16 คณะ

ม.เกษตร

ม.เกษตร รับนักศึกษาโควตา “ซอฟต์พาวเวอร์” เข้าเรียน ป.ตรี 16 คณะ สมัครได้แล้ววันนี้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อมูลจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เผยข้อมูลนักนักศึกษาโควตา รอบที่ 2 โดยมีชื่อว่า “โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ”

คุณสมบัติซอฟต์พาวเวอร์มีด้วยกัน 6 ด้าน (โดยจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขัน)

1.ด้านเครื่องดนตรี

2.ด้านนาฏศิลป์

Advertisment

3.ด้านร้องเพลงไทยเดิม

4.ด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซน์เสื้อผ้า

5.ด้าน KOL เช่น Youtuber, Tiktoker

6.ด้านการสร้างเนื้อหา (content creator)

Advertisment
ม.เกษตร รับนักศึกษาโควตา “ซอฟต์พาวเวอร์” เข้าเรียน ป.ตรี 16 คณะ
ภาพจาก ม.เกษตรศาสตร์

โดยมี 16 คณะที่เปิดรับโควตาซอฟต์พาวเวอร์และ 1 วิทยาลัย

คณะเกษตร คณะประมง คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศษสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคนิคสัตวแพทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม และมีค่าสมัคร 300 บาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์