วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ตลอดปีปฏิทิน พ.ศ. 2563

วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ตลอดปีปฏิทิน พ.ศ. 2563

เปิดปฏิทินวันหยุดปี 2563 เช็ควันหยุดราชการและธนาคาร ตามประกาศอย่างเป็นทางการของ สำนักนายกรัฐมนตรี และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วางแผนวันหยุดล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ปี 2563

นอกจากรัฐบาลจะส่งท้ายปีเก่า 2562 ด้วยการประกาศให้วันที่ 30 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการ รวมเป็นวันหยุดยาว 5 วันในช่วงปีใหม่แล้ว ในปี 2563 นั้นมีวันหยุดราชการรวมทั้งหมด 19 วัน ขณะที่​สถาบันการเงินนั้นมีวันหยุดรวมอย่างน้อย 18 วัน

มกราคม

Advertisement
 • พุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์

 • จันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (8 ก.พ.)

มีนาคม

 • ไม่มีวันหยุด

เมษายน

Advertisement

รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ปีนี้ และประกาศวันหยุดชดเชยภายหลัง

 • จันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี
 • จันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
 • อังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
 • พุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

พฤษภาคม

 • ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงาน (วันหยุดธนาคาร ไม่ใช่วันหยุดราชการ)
 • จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล
 • พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา
 • จันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันหยุดราชการ ไม่ใช่วันหยุดธนาคาร)

มิถุนายน

Advertisement
 • อังคารที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรกฎาคม

 • จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (4 ก.ค.)
 • อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 ชดเชยวันเข้าพรรษา (5 ก.ค.)
 • จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์
 • อังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม

 • พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

กันยายน

ตุลาคม

 • อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

พฤศจิกายน

ธันวาคม

 • จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (เฉพาะสถาบันการเงิน) หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.)
 • พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ
 • ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เลื่อนจากวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.) จากเดิม 7 ธันวาคม 2563
 • (วันหยุดยาวพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 10-13 ธ.ค.)
 • พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

หมายเหตุ: ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า สาขาของสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ​และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากไม่ตรงกับวันหยุดตามประกาศหรือวันหยุดประจำสัปดาห์ นอกจากนี้ รัฐบาลอาจประกาศวันหยุดชดเชยวันหยุดสงกรานต์อีกครั้งหนึ่ง