สมุทรปราการ ปิดโรงเรียน-จุดเสี่ยง ผับบาร์เปิดได้ แต่ห้ามเต้น

สมุุทรปราการเปิดผับได้แต่ห้ามเต้น
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

สมุทรปราการ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงโควิด ผับ บาร์ยังเปิดได้ แต่ห้ามเต้น งดจัดงานปีใหม่ ห้ามรวมตัวแออัด คุมเข้มเฝ้าระวัง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ข่าวสด รายงานกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ทำให้มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่แล้วทั้งสิ้น 9 ราย โดยมีข่าวทางผู้ว่าฯ เตรียมประกาศล็อกดาวน์จังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ล่าสุด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ลงนามคำสั่ง ประกาศเรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

1.ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนผู้สูงอายุใน อ.พระสมุทรเจดีย์ และ อ.พระประแดง ของ จ.สมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.63 ถึง 4 ม.ค.64 และให้สถานศึกษาที่มีความเสี่ยง พิจารณาปิดโรงเรียนตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

2.สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้นั่งรับประทานอาหารอย่างเดียว งดเต้น

3.ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน หากประสงค์จัดงานต้องเสนอแผนควบคุมโรคต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเรื่องเข้าพิจารณา

4.จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และควบคุมคนไทยที่เดินทางเข้า-ออกจาก จ.สมุทรสาคร ตามความจำเป็น

5.ให้ใช้สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย และให้ผู้รับผิดชอบสวนสาธารณะควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้กิจกรรมมิให้เกิดการรวมตัวแออัด

6.จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกในแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,500 คน รวมถึงประชาชนที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรสาคร

7.ขอความร่วมมือศาสนสถานทุกแห่งในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ งดให้แรงงานต่างด้าว เข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่

Advertisement

8.ข้าราชการและบุคลากรของ จ.สมุทรปราการ ที่เดินทางไป-กลับ จ.สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยอยู่ใน จ.สมุทรสาคร ให้ทำงานที่บ้าน (work from home) ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 4 ม.ค.64

9.สถานที่ราชการทุกหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน

10.ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด ตลาดนัด และร้านอาหาร ให้มีการคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ จัดให้มีจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจล และใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

11.การขนส่งสาธารณะให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และผู้ประกอบการต้องจัดการทำความสะอาดยานพาหนะทุกวัน

12.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวในพื้นที่

13.จัดตั้งศูนย์ Call Center โรงพยาบาลสมุทรปราการ หมายเลข 02-701-8132–39

14.ห้ามการนำเสนอข่าว หรือทำการเผยแพร่ต่างๆ ซึ่งมีข้อความหรือข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิดอันเป็นเท็จ

15.ปิดสนามชนไก่ สนามคัดเลือกไก่ สนามกัดปลา เวทีมวย สนามซ้อมมวย ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ตและสนุกเกอร์

16.งดการจัดกิจกรรมปีใหม่ และการสวดมนต์ข้ามปี

17.ควรงดหรือชะลอการจัดกิจกรรม และพิธีการทางสังคม เช่น พิธีมงคลสมรส พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ยกเว้นพิธีศพ กิจกรรมหรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้น หรือเป็นไปตามหมายกำหนดการของทางราชการ ยังคงจัดได้ ตามความเหมาะสม