สธ. ขอนำเข้าวัคซีนซิโนแวค เป็นกรณีเร่งด่วน 10.9 ล้านโดส

FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

กระทรวงสาธาณสุข ขอนำเข้าวัคซีนซิโนแวค เพิ่มอีก 10.9 ล้านโดส ช่วยควบคุมโรค-เสริมภูมิคุ้มกัน เร่งประสานองค์การเภสัชกรรม เป็นกรณีเร่งด่วน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เซ็นคำสั่งถึง ผอ.องค์การเภสัชกรรม เรื่องขอความอนุเคราะห์นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคติดต่อโควิด (ซิโนแวค) เพิ่มเติม ลงวันที่ 15 ก.ค. 2564 ตามรายงานของข่าวสด

ตามมติประชุม ครม. วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 อนุมัติวงเงินกู้ตามการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.ฯ เพื่อรองรับการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด สำหรับประชากรในประเทศ เพิ่มเติม 10.9 ล้านโดส

ในส่วนของผลได้รับวัคซีนสะสมของประเทศ ในวันที่ 12 ก.ค. มีผู้ได้รับวัคซีนสะสม 12,908,193 โดส แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังพบการระบาดในหลายจังหวัด โดยเฉพาะ กทม. ปริมณฑล และ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้พบผู้ป่วยและเสียชีวิตมากขึ้น

กรมควบคุมโรค จึงเห็นว่าเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมโรค และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย และประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์องค์การเภสัชกรรมนำเข้าวัคซีนโคโรนาแวค หรือซิโนแวค เพิ่มเติม 10.9 ล้านโดส เป็นกรณีเร่งด่วน

Advertisment