มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เผย 1 ปี ‘เด็กข้ามชาติ’ ถูกทารุณ-ล่วงละเมิด 73 ราย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน น.ส.ปฏิมา ตั้งปรัชญากูล มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (แอลพีเอ็น) กล่าวถึงสถานการณ์ทางสังคมและเด็กข้ามชาติที่เข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย ในงานเสวนาเนื่องในวันสิทธิเด็กสากล เรื่อง “ประเทศไทยกับความสำเร็จหรือล้มเหลวต่อการคุ้มครองทางสังคมเด็กข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง กิจการประมงต่อเนื่อง พื้นที่แคมป์ก่อสร้าง เด็กข้างถนน และเด็กผู้หญิงในภาคบริการ และข้อเสนอการจัดการปัญหา การพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ” ว่า ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิแอลพีเอ็น ในปี 2558-2560 จำนวน 13,000 คน โดยในช่วง 2 ปี มี 4,446 คน ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาและด้านสิทธิเด็ก แต่พบว่าในช่วง 12 ปี มีเด็ก 400 คน เป็นเหยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือจากการถูกบังคับค้ามนุษย์ ถูกกระทำทารุณกรรมร่างกายและทางเพศ ส่วนสถิติใน 1 ปี ยังคงมีกรณีเด็กถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนายจ้างและเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ 73 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็กหญิง 45 คน และเด็กชาย 28 คน ด้วยเหตุที่ศูนย์พักพิงของรัฐรับเพียงกรณีที่เด็กถูกทำร้ายร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ยอมรับเด็กในกรณีอื่น ทำให้แอลพีเอ็นต้องเข้ามาช่วยฟื้นฟูจิตใจเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายจนกว่าจะมีสภาพจิตใจดีขึ้น

“แม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือปัญหาเด็กข้ามชาติ แต่พบว่าเด็กอายุ 10-14 ปี ควรได้รับทักษะเพิ่มเติม โดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิตและภาษาไทย ซึ่งเสนอว่าควรร่วมมือกับภาคธุรกิจจัดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะในแคมป์ก่อสร้าง และให้สถานะเด็กต่างชาติเป็นผู้ติดตาม” น.ส.ปฎิมา กล่าว

ด้าน ศ.สุภางค์ จันทวานิช ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย กล่าวว่า เห็นควรให้เพิ่มการคุ้มครองทางสังคมเด็กข้ามชาติ ด้วยกฎหมายที่เข้มงวดและมีบทลงโทษรุนแรง เพราะที่ผ่านมา พบปัญหาเรื่องสัญชาติเด็กข้ามชาติยังไม่ชัดเจน กระบวนการพิสูจน์สัญชาติทำให้เด็กบางส่วนไม่มีสัญชาติ แม้จะพากลับประเทศต้นทางแล้ว ยังประสบปัญหาหลักฐานการเกิด มีปัญหาด้านการศึกษา

“ขณะนี้ขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์เด็กยังไม่ชัดเจน ควรมีขั้นตอนการพิสูจน์กระดูกเพื่อทราบอายุที่แท้จริงหากเกิดปัญหาการพิสูจน์อายุในเด็กข้ามชาติ และจะต้องมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนและเชื่อมโยงทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองในทุกด้าน” ศ.สุภางค์ กล่าว

 

ที่มา  มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ