คลายล็อกเฟสแรก 1 ก.ย. กิจการใด “เปิดได้-ไม่ได้” ทุกระดับพื้นที่สี เช็ก !

ห้างสรรพสินค้า

คลายล็อกเฟสแรก 1 ก.ย. 64 เช็กกิจการใดเปิดบริการได้-ไม่ได้ ในแต่ละระดับพื้นที่สี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้เห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด (พื้นที่สีแดงเข้ม) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปมาตรการคลายล็อกต่าง ๆ ว่า กิจการใดในแต่ละระดับพื้นที่สี สามารถเปิดให้บริการได้ หรือยังต้องปิดให้บริการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ โดยจะมีผลวันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

การจำกัดการเดินทาง 

 • ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง
 • ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00-04.00 น.
 • กำหนดมาตรการบริการขนส่ง ข้ามเขตพื้นที่ระดับสถานการณ์ (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)

การจัดกิจกรรม 

 • ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 25 คน (ตามมาตรการที่ราชการกำหนด)

ร้านอาหาร 

 • ร้านอาหารไม่มีเครื่องปรับอากาศ นั่งบริโภคในร้านได้ 75%
 • ร้านอาหารมีเครื่องปรับอากาศ นั่งบริโภคในร้านได้ 50%
 • กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ
 • งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
 • เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 20.00 น.

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า

1. กิจการ/กิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไข

 • ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม เปิดได้เฉพาะตัดผมเท่านั้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า
 • คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น (อาจมีการนัดหมายล่วงหน้า เมื่อมีความพร้อม)
 • ร้านอาหาร เปิดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการร้านอาหารมีเครื่องปรับอากาศ
 • เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 20.00 น.

2. กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ

 • สถาบันกวดวิชา
 • โรงภาพยนตร์
 • สปา
 • สวนสนุก สวนน้ำ
 • ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ
 • ห้องจัดประชุม/จัดเลื้ยง
 • เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 20.00 น.

สถานศึกษา

Advertisement

สามารถใช้อาคารของสถานศึกษาได้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สนามกีฬา 

 • สามารถเปิดใช้สนามกีฬา และสวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้ในการเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม
 • จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 • สามารถเปิดใช้สนามกีฬาทุกประเภท สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แบบไม่มีผู้ชม โดยแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้
 • เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 20.00 น.

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

 • ไม่จำกัดการเดินทาง
 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า 50 คน
 • นั่งบริโภคในร้านอาหารได้ เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้ตามปกติ (จำกัดจำนวนคน งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ตามปกติ
 • สถานที่ศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • สนามกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. และจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

 • ไม่จำกัดการเดินทาง
 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า 100 คน
 • นั่งบริโภคในร้านอาหารได้ปกติ งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้ตามปกติ (ปิดในส่วนเครื่องเล่นเกม สวนสนุก)
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ตามปกติ
 • สถานที่ศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 • สนามกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติทุกประเภท จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง)

 • ไม่จำกัดการเดินทาง
 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า 200 คน
 • นั่งบริโภคในร้านอาหารได้ตามปกติ
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ตามปกติ
 • สถานที่ศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนด
 • สนามกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว)

 • ไม่จำกัดการเดินทาง
 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนมากกว่า 500 คน
 • นั่งบริโภคในร้านอาหารได้ตามปกติ
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดบริการได้ตามปกติ
 • สถานที่ศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนด
 • สนามกีฬา เปิดบริการ และจัดการแข่งขันได้ทุกประเภท

ทั้งนี้ ทุกระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ต้องมีมาตรการ Universal Prevention และปิดให้บริการสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะเดียวกัน