ผู้ว่าฯ กทม. เผย มาตรการเปิดกรุงเทพฯ ก่อน-ระหว่าง-หลังอยู่ในพื้นที่

กรุงเทพ

ผู้ว่าฯ กทม. แจ้งมาตรการเปิด กรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ครอบคลุมก่อน-ระหว่าง-หลัง อยู่ในประเทศไทย 

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน เรื่อง มาตรการเปิดเมือง เพื่อความปลอดภัยของคนกรุงเทพฯ ระบุว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ เป็นต้นไป จะมีการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวอีกหลายจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ควบคู่ไปกับการป้องกันโรคระบาดอย่างใกล้ชิด จึงได้กำหนดมาตรการเปิดเมือง และข้อปฏิบัติต่าง ๆ (Standard Operation Procedures : SOPs) เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเดินทางเข้ามาพื้นที่ มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมทั้งก่อนเดินทางมาในพื้นที่ จนถึงเดินทางออกนอกพื้นที่ ดังนี้

มาตรการเปิดกรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยว

ระยะที่ 1 ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย

 • ผู้เดินทางขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศทางช่องทางที่ราชการกำหนด
 • มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • มีวีซ่าและประกันสุขภาพตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด
 • ผลตรวจ COVID-19 เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ระยะที่ 2 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 • เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ราชการกำหนด
 • ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ที่โรงแรม หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด
 • เดินทางเข้าที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA โดยยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน SHA
 • พักที่กทม.อย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจ RT-PCR

ระยะที่ 3 ก่อนเดินทางออกนอก กทม. หรือนอกราชอาณาจักร

 • มีหลักฐานยืนยันว่าได้เข้าพักใน กทม.
 • มีหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนครบโดส
 • มีหลักฐานการตรวจ RT-PCR ที่ตรวจในประเทศไทยครั้งล่าสุด
 • ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจากประเทศต้นทางและปลายทาง รวมถึงที่ WHO กำหนด

นอกจากข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังได้กำหนด SOP สำหรับสถานประกอบการอีก 11 ข้อ สำหรับผู้ประกอบการ และพนักงานภาคบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและทางเรือ มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ และอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการ
.
ขณะนี้ กทม.ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วมากกว่าร้อยละ 75 และจะฉีดให้ได้ร้อยละ 80 ก่อนที่จะเปิดประเทศ และสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดผู้ป่วยติดเชื้อต่ำกว่า 1,000 คน ติดต่อกัน และมีอัตราผู้ป่วยครองเตียงเพียงร้อยละ 31 ของจำนวนเตียงที่สามารถรองรับได้ ทำให้มีความพร้อมในการเปิดเมือง


อย่างไรก็ตาม ยังคงเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกัน และยังคงรักษามาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากการเปิดประเทศมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็จะมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ไปตามสถานการณ์ครับ