5 ธ.ค. : นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี

ในหลวง พระราชินี
FILE PHOTO : Lillian SUWANRUMPHA / AFP

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชน เฝ้าฯรับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี ทรงวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.9 ในวันที่ 5 ธ.ค. 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ระบุว่า พี่น้องปวงชนชาวไทยที่รักครับ

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพสกนิกรชาวไทยและชาวโลก โดยนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ชาวไทยถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติแล้ว องค์การสหประชาชาติยังได้รับรองให้เป็น “วันดินโลก (World Soil Day)” เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เกี่ยวกับทรัพยากรดินที่มีปัญหา ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ชาวโลกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อมวลมนุษยชาติในการสร้างความมั่นคงทางอาหารโลกอีกด้วย

สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม ในปีนี้ จะมีพิธีสำคัญเกิดขึ้น นั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา

“อุทยานเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นโครงการก่อสร้างตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมอบที่ดิน 297 ไร่ ซึ่งแต่เดิมคือสนามม้านางเลิ้ง ให้เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานครฯ สำหรับประชาชนทุกคนได้เข้ามาใช้พักผ่อน ออกกำลังกาย อย่างเท่าเทียมกันทุกหมู่เหล่า

สวนสาธารณะแห่งใหม่นี้ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันอันใกล้ชิดของพสกนิกรชาวไทยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจุดสำคัญคือ พระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชกาลที่ 9 สระน้ำเลข 9 (เลข ๙ ไทย) สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม้เจาะบากง การจัดสวนที่สะท้อนแนวคิด คือ “น้ำคือชีวิต จากนภา ผ่านภูผา สู่นที” ยิ่งกว่านั้นสวนสาธารณะแห่งนี้ ยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ “แก้มลิง” แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครฯ

โดยเชื่อมคลองผดุงกรุงเกษม กับคลองเปรมประชากรและคลองสามเสน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการฟื้นฟูป่า รักษาแหล่งน้ำอีกด้วย อีกทั้งได้จัดให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย ลานกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในสวนด้วย

ในการนี้ ผมและรัฐบาล จึงขอเชิญชวนพี่น้องปวงชนชาวไทย ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร่วมกันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม ความปลอดภัย และมาตรการทางสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเข้าร่วมพิธี

โดยได้จัดที่จอดรถไว้ที่สโมสรทหารบก และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) ซึ่งจอดรถรวมได้มากกว่า 700 คัน และมีรถ Shuttle Bus คอยรับส่ง นอกจากนั้นยังมีการจัดรถบริการสาธารณะบริการฟรีจำนวน 5 เส้นทาง และบริการเรือข้ามฟากฟรี รวมถึงจะมีการจุดคัดกรองโควิดด้วยการตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยทางสาธารณสุข และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสีขาวด้วยนะครับ

ผมเชื่อมั่นว่า พิธีมหามงคล วางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม นี้ จะเป็นอีกหนึ่งวัน ที่แผ่นดินไทยจะได้ยินเสียง “ทรงพระเจริญ” ก้องดังขึ้นจากหัวใจของพสกนิกรผู้จงรักภักดีทุกหมู่เหล่าอีกครั้ง ให้ชาวไทยและชาวโลกได้เห็นและเป็นพยานถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย แล้วพบกันนะครับ


สำหรับการเฝ้ารับเสด็จฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลในการเดินทาง การบริการรถสาธารณะ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกจุดคัดกรองและจุดตรวจ ATK : https://www.royaloffice.th/2021/12/02/พิธีวางศิลาฤกษ์
สำหรับวิดิทัศน์ของอุทยานเฉลิมพระเกียรติ : https://www.royaloffice.th/2021/11/17/อุทยานเฉลิมพระเกียรติ/