ทช.ติดเครื่องฉีดละอองน้ำสกัด PM2.5 13 จุดทั่วกทม.-ปริมณฑล

ทางหลวงชนบท (ทช.) ติดเครื่องฉีดละอองน้ำสกัด PM2.5 13 จุดทั่ว กทม.-ปริมณฑล

วันที่ 30 ธ.ค. 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปล่อยละอองน้ำแรงดันสูง (High Pressure Water System) ซึ่งจะปล่อยละอองน้ำขนาดเล็กดักจับไอร้อนและฝุ่นที่อยู่ในอากาศ สามารถช่วยลดความร้อนและฝุ่นควันได้ จำนวน 13 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สะพานภูมิพล 1 และสะพานภูมิพล 2, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สะพานกรุงธน, สะพานพระราม 7, สะพานพระราม 5, สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์, ถนนราชพฤกษ์ช่วงสะพานต่างระดับสวนเลียบ, ถนนราชพฤกษ์ ช่วง กม.ที่ 15+050, วงเวียนถนนราชพฤกษ์ตัดถนนนครอินทร์, สะพานกรุงเทพ, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสะพานพระราม 4

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งบรรเทาปัญหามลภาวะทางอากาศหรือฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทช.ได้มีมาตรการให้ดำเนินการตรวจวัดค่าไอเสียของเครื่องจักรกลและยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกล สำนักเครื่องกลและสื่อสาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยใช้เครื่องมือวัดค่าควันดำ “ระบบวัดความทึบแสง” ซึ่งค่าที่วัดได้ต้องไม่เกินร้อยละ 45 และจากการตรวจสอบพบว่าเครื่องจักรกลและยานพาหนะผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั้งหมด โดยกรณีเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะชนิดใดมีค่าไอเสียเกินกว่ามาตรฐานกำหนด ให้หยุดใช้งานและเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมาตรการของ ทช.ต่อไป


ทั้งนี้ ยังได้มีมาตรการป้องกันและลดฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เช่น การฉีดพรมน้ำ การทำความสะอาดล้อรถที่ เข้า-ออก บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง การกวาดล้างถนนที่เปื้อนดินจากการก่อสร้าง มีการปิดคลุมวัสดุก่อสร้างในพื้นที่และวัสดุที่ต้องขนย้าย ไปจนถึงการจัดการขยะอย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้วิธีการเผา โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ และเน้นย้ำให้ดำเนินการตามแนวทางการลดมลภาวะทางอากาศของกรมฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม
////////