BTS จัดโปรวันเด็ก อายุไม่ถึง 14 ปี นั่งฟรี สายสีเขียว-ทอง-BRT

เด็กนั่งบีทีเอสฟรี
ภาพจากเฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส

พิเศษเฉพาะวันเด็ก BTS จัดโปรสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง นั่งฟรี สายสีเขียว-ทอง-BRT

วันที่ 6 มกราคม 2565 นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า วันเสาร์ที่สองในเดือนมกราคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร หรืออายุไม่เกิน 14 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง และขึ้น – ลงสถานีเดียวกัน เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี ตลอดสาย

ทั้งในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลม รวมถึง รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้ปกครองให้เดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรีได้ทุกสถานี

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอมิครอน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย

จัดระบบตรวจคัดกรองอุณหภูมิของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และตรวจคัดกรองสุขภาพเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน

จัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี รวมถึงจัดจุดบริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่น เช็ดทำความสะอาดภายในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วมภายในสถานี

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการติดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับตนเอง และเพื่อนร่วมทาง

 

 

Advertisement