วิธีเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่ “เลขสวย” ผ่านออนไลน์ ต้องทำอย่างไร

ประมูลทะเบียนรถ

เปิดวิธีจองเลขทะเบียนรถ “สวย” ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบก 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคนไทยไม่ได้มองตัวเลขเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้น แต่กลับมองไปถึงความเชื่อเรื่องโชคลาง ความเป็นมงคล หรือความโชคดี โดยเฉพาะคนขับรถที่อยากจะได้ตัวเลขที่ชอบ หรือเลขมงคล มาเป็น “ทะเบียนรถ” เพื่อที่อย่างน้อย ๆ ก็ให้เกิดความอุ่นใจในระหว่างการขับขี่บนท้องถนน

“ประชาชาติธุรกิจ” นำเสนอวิธีการขอเลขทะเบียนรถ “ใหม่” ให้สวยดังใจต้องการ ผ่านการประมูลกับเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนป้ายทะเบียนใหม่กรณีชำรุด เสียหาย

ประมูลเลขทะเบียนรถสวยทำอย่างไร

การประมูลเลขทะเบียนรถสวย สามารถทำได้ในรถ 3 ประเภท ได้แก่ รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) และ รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถตู้และรถกระบะ) โดยแต่ละประเภทมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

ลงทะเบียนประมูลทะเบียนรถเก๋ง 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com
 2. 2. เลือกเมนู “การประมูลทะเบียนรถเก๋ง”
 3. สมัครเข้าร่วมการประมูล
 4. คลิก “เพิ่มเงินวางหลักประกัน”
 5. คลิก “เพิ่มเงินวางหลักประกัน รถเก๋ง ประมูลทางอินเทอร์เน็ต”
 6. เลือกจำนวนหมายเลขที่จะประมูลตามกลุ่มบัญชีหมายเลขที่ต้องการ และ
 7. กรอกข้อมูล และพิมพ์เอกสารวางหลักประกันมาที่ [email protected] ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียน และเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านวิธีลงทะเบียนแบบละเอียด คลิก

ลงทะเบียนประมูลทะเบียนรถตู้ หรือ รถกระบะ

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com
 2. เลือกเมนู “การประมูลทะเบียนรถตู้”
 3. การสมัครสมาชิกเข้าร่วมประมูล
 4. การเติมเงินประมูล (กรณีการสมัครสมาชิกครั้งแรกระบบจะทําการ Login เข้าสู่ระบบการเติมเงินประมูลทันที)
 5. ตรวจสอบเงินหลักประกัน
 6. ค้นหาเลขทะเบียนรถที่ต้องการประมูล
 7. ระบบจะให้เสนอราคา โดยผู้ประมูลยังสามารถตรวจสอบประวัติการประมูลได้

อ่านวิธีลงทะเบียนแบบละเอียด คลิก

เมื่อดำเนินการลงทะเบียนและประมูลเลขทะเบียนที่ได้แล้วเรียบร้อย จะต้องเตรียมเอกสารในการยื่นเรื่อง ดำเนินการจดทะเบียนภายใน 60 วัน หลังจากที่ได้รับป้ายทะเบียน หากเกิน 60 วัน จะถูกดำเนินการยกเลิกป้ายทะเบียน

จากนั้นให้ดำเนินการจดทะเบียนและรับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมชำระเงินค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมนำใบเสร็จและสมุดคู่มือจดทะเบียนรถไปจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่ง

ลงทะเบียนเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ เลขเดิม

นอกจากการขอเปลี่ยนทะเบียนรถ จากการเปิดประมูลเลขสวย แล้ว กรมการขนส่งทางบก ยังมีทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการเพียงเปลี่ยนป้ายทะเบียนแต่ยังต้องการใช้เลขทะเบียนเดิม หรือกรณีชำรุด สูญหายถูกทำลาย ลบเลือน โดยสามารถดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เจ้าของรถยื่นคำขอ
2. รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในใบคู่มือจดทะเบียนรถและต้นทะเบียนรถ/นายทะเบียนพิจารณาลงนาม/จ่ายคู่มือจดทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน
3. งานแผ่นป้ายทะเบียนรถจัดทำข้อมูลการสั่งซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถ
4. ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ
5. งานแผ่นป้ายทะเบียนรถจัดส่งแผ่นป้ายที่ผลิตแล้วให้งานธุรการ
6. จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ

หลักฐานที่ใช้เปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ เลขเดิม

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล