กทม. เผยโมเดลปรับปรุงทางเท้า ถนนพระราม 1 ใช้เป็นต้นแบบทั่วกรุง

ปรับทางเท้าถนนพระราม 1

กรุงเทพมหานคร ปรับภูมิทัศน์ถนนพระราม 1 นำร่องย่านธุรกิจกลางกรุง ยกเป็นโมเดลปรับปรุงทางเท้าพื้นที่ในกรุงเทพฯ 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยปรับภูมิทัศน์ในแนวเขตทางสาธารณะให้สอดคล้องกับอาคารของเอกชนที่อยู่โดยรอบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นต้นแบบการปรับปรุงทางเท้าในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร

โดยจัดระเบียบสิ่งกีดขวางบนทางเท้า ป้ายโฆษณา ตู้สายสื่อสาร จุดจอดมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จัดระเบียบเสาไฟและสายไฟฟ้าต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ใต้พื้นผิวทางเท้า เพื่อให้การซ่อมบำรุงหรือปรับปรุงในอนาคตเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำท่วมฉับพลันที่มักจะเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกหนักโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับรายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 จะดำเนินการหลัก ๆ ประกอบด้วย การจัดระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคใต้ดินให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง และจัดให้มีพื้นที่สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในแนวเดียวกัน โดยกำหนดพื้นที่ติดตั้งให้ชิดอยู่ใกล้ทางเท้า และผสานให้อยู่แนวเดียวกับพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด เมื่อมีแนวพื้นทางเท้าที่ไม่ต้องขุด โครงสร้างพื้นทางเท้าจึงสามารถใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับถนนคนเดินสายหลักให้คงทน และปูกระเบื้องทับให้มีความสวยงาม

นอกจากนี้ จะขยายทางเท้าให้มีความกว้างอย่างน้อย 2.4 เมตร ตามมาตรฐานสากล โดยจัดระเบียบป้าย เสาไฟ พื้นที่สีเขียว ให้อยู่ในแนวเดียวกัน ทำฐานป้ายทุกป้าย ฐานเสาทุกอุปกรณ์บนถนนให้เรียบเสมอทางเท้า และปรับขนาดป้อมตำรวจให้มีขนาดเล็กลง

รวมทั้งปรับระดับทางเท้าให้สูงจากพื้นถนนไม่เกิน 10 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้ชันเกินไป ที่สำคัญคือการทำทางเท้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ที่มีแผ่นทางเท้าคนพิการ (Braille Block) และทางลาดเชื่อมต่อทางเดินอย่างปลอดภัย ตลอดจนกำหนดแนวปลูกต้นไม้ให้ชัดเจนเป็นแนวเดียวกับการติดตั้งสาธารณูปโภค เสาไฟ และป้าย นอกจากเพื่อความร่มรื่นแล้ว ยังให้เป็นพื้นที่รับน้ำ (Rain Garden) โดยปรับองศาทางเท้า เพื่อให้น้ำไหลลงพื้นที่ Rain Garden ไม่ท่วมขังบนทางเท้าเมื่อฝนตก

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ 1 ช่วงจากแยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 29 มีนาคม 2565 ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน มีความยาว 1,010 เมตร รวมระยะทางไป-กลับ ความยาว 2,020 เมตร เขตทางกว้าง 29 – 29.50 เมตร ทางเท้ากว้างเฉลี่ย 5 เมตร รายละเอียดการปรับปรุง

ประกอบด้วย ปรับปรุงคันหินและทางเท้า ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ปรับปรุงฝาบ่อพักระบายน้ำบนทางเท้า ปรับปรุงโคมไฟฟ้าส่องสว่างระบบ Smart Lighting จัดระเบียบทางเท้าของหน่วยงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง ปรับปรุงรั้วเหล็กกั้นคนข้าม การจัดทำทางลาดคนพิการตามรูปแบบมาตรฐาน

แก้ไขจุดที่ผู้พิการที่ใช้รถเข็นผ่านไม่ได้ ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง จัดระเบียบระบบสาธารณูปโภคใต้พื้นผิวทางเท้า งานองค์ประกอบด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มเพื่อความร่มรื่นและสวยงาม ปัจจุบันโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว มีความคืบหน้าแล้ว 57% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มีนาคม 2565